Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Moss
År: 1749
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Originalkilde
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Mars N April Mai Juni Juli August September Oktober November V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 3 48 3 24 3 48 2 48 2 60 2 48 2 72 2 48 2 72 2 48 2 72 3 3 3 2 79 2 88
2 Bygg tønner 1 3 3 24 3 2 36 2 24 2 48 2 48 2 24 2 24 2 48 2 2 2 40 2 45
3 Malt tønner 1 3 3 48 3 2 36 2 36 2 48 2 48 2 24 2 24 2 48 2 2 24 2 2 41 2 51
4 Havre tønner 1 2 24 2 48 2 24 1 48 1 48 1 60 1 48 1 24 1 36 5 48 1 24 2 1 2 3
5 Hvete tønner 1 5 4 48 5 3 48 3 48 3 48 3 48 3 24 3 24 3 24 3 24 3 63 3 68
6 Erter tønner 1 4 24 4 3 24 3 3 48 3 3 3 24 3 3 3 31
7 Gryn tønner 1 5 48 4 72 4 72 5
8 Sild tønner 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 48 5 4 91
9 Torsk tønner 1 5 5 4 48 4 48 4 48 4 48 4 4 4 4 48 4 43
10 Smør bismerpund 1 1 12 1 24 1 24 1 48 5 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 48 1 48 1 60 1 67
11 Talg bismerpund 1 1 12 1 24 1 24 1 24 1 32 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24 1 24
12 Flesk skippund 1 20 20 16 16 18 18 18 18 48 19 16 17 92
13 Jern, stangjern skippund 1 8 8 8 48 8 8 48 8 8 48 8 8 48 8 8 48 8 8 48 8 8 48 8 8 48 8 8 48 8 8 43
14 Bord, furu, 10-12 fot, 1- 1 1/4 tommer hundreder 1 3 48 7 3 48 7 3 48 7 3 48 7 3 48 7 3 48 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 29 7
15 Bord, gran, 10-12 fot, 1 1/4-2 1/2 tommer hundreder 1 2 72 8 2 72 8 2 72 8 3 72 8 3 72 8 48 3 72 8 48 3 8 48 3 8 3 8 48 3 8 48 3 14 8 24
16 Bord, vrakbord hundreder 1 2 48 2 72 2 48 2 72 2 48 2 72 2 48 2 72 2 48 2 72 2 48 2 72 2 48 2 72 2 48 2 72 2 48 2 72 2 48 2 72 2 48 2 72

Priser er gitt i daler og skilling.
N – Hold musepekeren over for å lese notatet til kolonnen.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.