Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Halden
År: 1751
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Originalkilde
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar April Mai Juli August September November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Smør quarter 1 5 5 48 5 5 48 5 5 48 4 4 24 4 4 24 4 4 48 5 5 48 6 6 48 6 6 24 4 85 5 29
2 Hvete tønner 1 2 48 2 72 2 24 2 48 2 2 24 2 2 24 2 2 24 2 24 2 48 2 48 2 72 2 48 2 72 2 48 2 72 2 27 2 51
3 Rug tønner 1 2 2 24 2 2 24 1 24 1 32 1 24 1 36 1 32 1 48 1 32 1 48 1 32 1 48 2 2 24 2 2 24 1 58 1 77
4 Erter tønner 1 2 2 12 1 84 2 1 48 1 60 1 24 1 36 1 48 1 60 1 32 1 48 1 72 2 1 72 2 1 48 1 72 1 58 1 74
5 Malt tønner 1 1 24 1 32 1 24 1 32 1 1 8 1 8 1 16 1 16 1 24 1 16 1 24 1 24 1 36 1 60 1 72 1 48 1 72 1 24 1 35
6 Bygg tønner 1 1 12 1 24 1 12 1 24 88 1 88 1 1 8 1 16 1 12 1 24 1 8 11 16 1 48 1 56 1 48 1 72 1 15 2 35
7 Havre tønner 1 56 1 88 1 60 72 56 72 56 72 72 80 72 84 80 84 84 1 69 83
8 Flesk skippund 1 20 19 20 18 16 17 16 16 48 16 17 18 18 48 18 17 18 17 51 18 9
9 Jern, stangjern, norsk skippund 1 10 48 10 48 10 48 10 48 10 24 10 48 10 10 48 10 48 10 48 10 48 10 40 10 48
10 Jern, stangjern, svensk skippund 1 7 48 7 48 7 48 8 7 7 48 7 48 7 48 7 48 7 41 7 55
11 Deler, furu, 10-12 fot, 1 1/8 tommer storhundreder 1 9 11 9 11 9 11 9 11 9 11 48 9 11 9 11 9 11 48 9 11 9 11 11
12 Deler, furu, 8-10 fot, 1 1/8 tommer storhundreder 1 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.