Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Arendal
År: 1750
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Originalkilde
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Februar April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 2 24 2 48 2 24 2 24 2 1 72 2 1 72 2 1 48 1 72 1 48 1 72 1 64 1 60 1 82 1 94
2 Malt tønner 1 1 48 1 60 1 12 1 24 1 16 1 16 4 1 8 1 8 1 12 1 8 1 8 1 43 1 45
3 Bygg tønner 1 1 48 1 60 1 24 1 24 1 16 1 12 1 8 1 8 1 12 1 8 1 8 1 17 1 18
4 Erter tønner 1 2 2 24 2 2 2 2 2 1 80 1 84 1 72 1 64 1 88 1 90
5 Gryn, havre tønner 1 3 32 3 24 3 3 3 3 11
6 Ost skippund 1 15 16 15 48 15 48 15 15 15 15 12 12 14 43 14 53
7 Smør tønner 1 26 28 25 26 24 25 23 24 22 23 20 21 20 18 16 16 20 91 21 61
8 Flesk skippund 1 15 16 15 16 15 14 15 14 15 14 14 14 53 14 75
9 Jern, stangjern skippund 1
10 Jern, kakkelovner skippund 1
11 Bokhvetegryn tønner 1 4 4 3 64 3 32 3 64 3 48 3 48 3 64
12 Gryn, bygg tønner 1 5 24 4 48 4 3 64 3 48 3 64 3 48 3 64 3 48 3 87
13 Hvete tønner 1 2 48 2 72 2 48 2 24 2 24 2 16 2 12 2 24 2 28 2 31
14 Havre tønner 1 84 72 72 64 64 71

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.