Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Drammen
År: 1764
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Originalkilde
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars Mai Juli August September Oktober Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1 5 5 5 4 48 4 48 4 24 4 48 4 48 5 48 4 72
2 Rug tønner 1 4 4 4 2 72 2 72 2 72 2 48 3 4 3 29
3 Malt tønner 1 3 3 3 2 60 2 24 2 36 2 72 3 2 72
4 Bygg tønner 1 3 2 84 2 84 2 60 2 48 2 24 2 36 2 80 3 2 68
5 Havre tønner 1 2 1 84 1 72 2 74 1 72 1 72 1 48 2 2 1 90
6 Erter tønner 1 4 4 4 4 3 48 4 4 3 48 4 3 85
7 Gryn tønner 1 7 8 7 6 24 6 5 7 6 6 48 6 49
8 Smør tønner 1 32 3 31 28 28 28 32 32 32 27 47
9 Ost skippund 1 19 19 19 18 14 12 13 13 13 15 52
10 Flesk skippund 1 30 30 31 29 24 24 24 23 26 26 73

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.