Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Moss
År: 1738
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Originalkilde
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Rug tønner 1 2 48 2 48 2 48 2 2 24 2 1 72 1 60 1 72 1 72 1 84 1 84 2 2 2 2 3 2 7
2 Bygg tønner 1 2 2 1 60 1 72 1 48 1 36 1 12 1 24 1 12 1 24 1 12 1 12 1 24 1 36 1 48 1 36 1 48 1 40 1 45
3 Malt tønner 1 1 84 2 1 84 2 1 60 1 72 1 36 1 48 1 36 1 16 1 24 1 12 1 24 1 12 1 24 1 12 1 24 1 36 1 48 1 48 1 40 1 48
4 Hvete tønner 1 3 3 2 72 2 48 2 48 2 2 24 2 2 24 2 24 2 48 2 24 2 48 2 48 2 72 3 2 52 2 60
5 Erter tønner 1 2 48 2 48 2 1 72 1 72 84 84 1 84 1 84 2 24 2 48 2 48 1 90
6 Havre tønner 1 1 24 1 1 1 1 1 60 1 60 1 72 72 72 1 48 1 1 1 12 1 13
7 Sild tønner 1 4 24 4 4 3 48 3 48 3 48 3 48 4 3 48 4 3 48 3 48 3 48 4 3 48 4 3 62 3 78
8 Torsk tønner 1 3 3 3 3 3 48 3 3 24 3 48 4 3 48 3 48 3 48 3 48 3 26 3 30
9 Smør bismerpund 1 1 1 1 1 1 84 1 1 1 1 1 1 95
10 Talg bismerpund 1 1 1 84 84 84 84 84 1 1 84 1 1 90
11 Flesk skippund 1 15 15 48 13 12 12 11 11 11 12 11 12 12 13 14 14 12 58 12 83
12 Jern, stangjern skippund 1 10 10 10 10 9 9 48 9 48 9 48 10 9 48 9 48 9 48 9 48 10 9 48 10 9 60 9 76
13 Bord, furu, 11 -12 fot hundreder 1 8 72 8 72 8 72 8 72 8 72 8 72 8 72 7 72 8 72 7 72 8 72 7 72 8 72 7 72 8 72 7 72 8 72 8 32 8 72
14 Bord, furu, 9-10 fot lange hundreder 1 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 7 72 6 48 7 72 6 48 7 72 6 48 7 72 6 48 7 72 6 48 7 72 7 22 7 72
15 Bord, furu, ringere hundreder 1 3 72 4 72 3 72 4 72 3 72 4 72 3 72 4 72 3 72 4 72 3 72 4 72 3 72 4 72 3 48 4 48 3 48 4 48 3 48 4 48 3 48 4 48 3 48 4 48 3 62 4 62
16 Bord, furu, vrakbord hundreder 1 2 72 2 72 2 72 2 72 2 48 2 72 2 48 2 72 2 48 2 72 2 48 2 72 2 48 2 72 2 48 2 72 2 48 2 72 2 48 2 72 2 56 2 72
17 Bord, gran, 9-12 fot, 1- 1 1/4 tommer hundreder 1 2 72 5 48 2 72 5 48 2 72 5 48 2 72 5 48 2 72 5 2 72 5 1 72 5 2 72 4 48 8 2 72 4 48 2 72 4 48 2 72 4 48 3 9 5 23

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.