Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Christiania
År: 1737
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Originalkilde
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1 3 3 72 3 3 72 3 3 72 3 3 72 3 3 72 3 3 72 3 3 72 3 3 72 3 3 72 3 3 72 3 3 72 3 3 72
2 Rug tønner 1 2 24 3 2 24 3 2 24 3 2 24 3 2 24 3 2 24 3 2 24 3 2 24 3 2 24 3 2 24 3 2 24 3 2 24 3
3 Malt tønner 1 1 16 1 48 1 16 1 48 1 16 1 48 1 16 1 48 1 16 1 48 1 16 1 48 1 16 1 48 1 16 1 48 1 16 1 48 1 48 2 1 24 1 72 1 20 1 55
4 Bygg tønner 1 1 24 1 48 1 24 1 48 1 24 1 48 1 24 1 48 1 24 1 48 1 24 1 48 1 24 1 48 1 24 1 48 1 24 1 48 1 48 3 1 24 1 72 1 26 1 64
5 Havre tønner 1 72 1 72 1 72 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 1 72 94
6 Jern skippund 1 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10
7 Smør tønner 1 18 20 18 20 18 20 18 20 18 20 18 20 18 20 18 20 18 20 18 20 18 20 18 20
8 Ost skippund 1 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8
9 Flesk skippund 1 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12
10 Deler, furu, 11-12 fot, 2 1/2 tommer hundreder 1 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16 6 16
11 Deler, gran, 10-11 fot, 2 1/2 tommer hundreder 1 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12
12 Deler, furu, 9-10 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer hundreder 1 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10
13 Deler, gran, 9-10 fot, 1 1/4- 1 1/2 tommer hundreder 1 2 48 7 2 48 7 2 48 7 2 48 7 2 48 7 2 48 7 2 48 7 2 48 7 2 48 7 3 7 2 48 7 2 52 7
14 Deler, gran, 9-10 fot, 2 1/2 tommer hundreder 1 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 10 3 10 3 62 10
15 Jern, svensk skippund 1 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.