Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Kristiansand
År: 1739
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Originalkilde
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1 3 3 3 2 48 2 24 2 32 2 48 2 36 2 48 3 3 3 2 68
2 Erter tønner 1 2 48 2 48 2 1 72 1 84 1 84 1 84 1 48 2 2 48 2 48 2 48 2 11
3 Rug tønner 1 2 2 1 72 1 48 1 60 1 72 1 72 1 80 2 2 24 2 16 2 48 1 89
4 Malt tønner 1 1 48 1 56 1 32 1 12 1 24 1 24 1 32 1 36 1 36 1 36 1 48 1 48 1 36
5 Bygg tønner 1 1 36 1 24 1 8 1 12 1 16 1 24 1 32 1 36 1 36 1 48 1 27
6 Havre tønner 1 1 1 4 84 80 80 84 80 80 1 1 1 1 89
7 Gryn, bygg tønner 1 4 24 4 48 4 3 48 3 24 3 36 3 72 4 4 24 4 4 4 24 3 89
8 Bokhvetegryn tønner 1 4 12 3 12 4 3 3 3 3 3 16 4 4 4 4 3 52
9 Gryn, havre tønner 1 2 48 3 2 72 2 2 12 2 16 2 12 2 25 2 48 2 48 2 36 2 48 2 38
10 Smør tønner 1 19 48 20 20 18 19 19 24 20 20 22 20 19 48 20 19 74
11 Ost skippund 1 7 7 7 6 48 7 7 24 7 48 7 48 16 8 8 18 8 87
12 Flesk skippund 1 12 13 13 13 14 14 48 15 15 58 8 15 58 15 9 13 14
13 Bord, furu, 12 fot, 1 1/2 tomme hundreder 1 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 1 11 89
14 Bord, gran, 12 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9
15 Bord, furu, 12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9
16 Bord, furu, 10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7
17 Bord, undermåls, 12 fot hundreder 1 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6
18 Bord, undermåls, 10 fot hundreder 1 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
19 Bord, vrakbord, 12 fot hundreder 1 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4
20 Bord, vrakbord, 10 fot hundreder 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.