Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1799
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Originalkilde
Notat: Provianttakst for januar- mai mangler

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Juni – des. Notat
Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 4 92
2 Bygg, engelsk tønner 1 4 64
3 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 5 34
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1 4 64
5 Bygg, norsk tønner 1 4 92
6 Byggmel, norsk våger 1 1 28
7 Flesk våger 1 4 44
8 Flyndre våger 1
9 Sild, garnsild tønner 1 4 26
10 Hamp, rigsk våger 1 5 14
11 Hamp, ugredd våger 1 4 70
12 Strye, hamp våger 1 2 66
13 Havre, dansk tønner 1 3 76
14 Havre, holstensk tønner 1 3 88
15 Havre, norsk tønner 1 3 76
16 Havremel, irsk sekker 1 5 2
17 Havremel, norsk våger 1 1 16
18 Havremel, skotsk sekker 1 4 72
19 Humle, brunsviger skålpund 1 48
20 Humle, hollandsk skålpund 1 38
21 Erter, hvite, danske tønner 1 7 48
22 Klippfisk våger 1 2 38
23 Lange våger 1 2 38
24 Strye, lin våger 1 2 92
25 Malt, dansk tønner 1 4 66
26 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 4 44
27 Malt, rostocker tønner 1 5 14
28 Rug, dansk tønner 1 6 60
29 Rug, dantzig tønner 1 7 4
30 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 7 4
31 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 6 86
32 Rundfisk våger 1 1 56
33 Råskjær våger 1 1 68
34 Salt, engelsk tønner 1
35 Salt, fransk tønner 1 4 14
36 Salt, norsk tønner 1 4
37 Salt, spansk tønner 1 4 26
38 Sei, stor, knippet våger 1 1 24
39 Lin, sekkelin våger 1 6 76
40 Lin, sekkelin, ringere våger 1 6 76
41 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1 66
42 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1
43 Smør våger 1 6 76
44 Kjøtt, småfe våger 1 2 38
45 Sei, småsei, knippet våger 1 1 2
46 Kjøtt, storfe våger 1 2 26
47 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1 34
48 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1
49 Lin, trebånds våger 1 5 68

Priser er gitt i daler og skilling.