Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Langesund
År: 1765
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Originalkilde
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Mars April Mai Juni Juli August September Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1 4 48 5 5 48 5
2 Rug tønner 1 4 3 48 3 3 3 48 4 4 4 24 4 48 3 63 3 66
3 Bygg tønner 1 3 3 2 72 3 2 48 2 72 2 72 3 2 72 3 3 3 24 2 81 2 93
4 Malt tønner 1 3 3 2 72 3 2 48 2 72 2 48 2 72 3 2 72 2 75 2 86
5 Havre tønner 1 2 2 24 1 72 2 1 72 1 72 2 2 1 72 1 80 1 92
6 Erter tønner 1 3 48 3 48 3 48 4 3 72 4 3 68
7 Bokhvetegryn tønner 1 6 5 48 5 24 5 24 5 48 5 48 5 48
8 Gryn, bygg tønner 1 5 48 5 4 72 5 4 72 5 5 24 5 48 5 10 5 14
9 Gryn, havre tønner 1 4 4 4
10 Flesk skippund 1 30 26 28 24 26 24 25 25 26 26 27 25 26 25 70 26 83
11 Ost skippund 1 36 16 18 15 16 14 15 14 15 15 16 14 15 17 73 18 72
12 Smør tønner 1 32 33 30 32 28 30 28 30 28 30 28 30 28 95 30 80
13 Jern, stangjern skippund 1
14 Jern, kakkelovner skippund 1
15 Deler, furu, 16 fot, 2 tommer hundreder 1
16 Deler, furu, 14 fot, 2 tommer hundreder 1
17 Deler, furu, 14 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1
18 Deler, furu, 12 fot, 2 tommer hundreder 1
19 Deler, furu, 12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1
20 Deler, furu, 10 fot, 2 tommer hundreder 1
21 Deler, furu, 10 fot, 1 tommer hundreder 1
22 Deler, gran, 16 fot, 2 tommer hundreder 1
23 Deler, gran, 14 fot, 2 tommer hundreder 1
24 Deler, gran, 14 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1
25 Deler, gran, 12 fot, 2 tommer hundreder 1
26 Deler, gran, 12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1
27 Deler, gran, 10 fot, 2 tommer hundreder 1
28 Deler, gran, 10 fot, 1 tomme hundreder 1
29 Deler, furu og gran, side og undermålsdeler hundreder 1
30 Deler, furu og gran, vrakdeler hundreder 1
31 Deler, furu, 14 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1
32 Bord, furu, 14 fot, 2 tommer, enkelte hundreder 1
33 Bord, furu, 12 fot, 2 tommer, enkelte hundreder 1
34 Bord, furu, 10 fot, 2 tommer, enkelte hundreder 1
35 Bord, gran, enkelte, 14 fot, 2 tommer hundreder 1
36 Bord, gran, enkelte, 12 fot, 2 tommer hundreder 1
37 Bord, gran, enkelte, 10 fot, 2 tommer hundreder 1
38 Bord, furu og gran, sidebord hundreder 1
39 Bord, furu og gran, vrakbord hundreder 1

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.