Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Mandal
År: 1762
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Originalkilde
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Januar N Februar Mars April Mai Juni August Oktober November Desember V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Hvete tønner 1 4 4 24 4 48 3 48 5 4 48 5 5 24 4 48
2 Rug tønner 1 2 48 2 72 2 24 2 72 3 24 3 48 3 72 2 48 2 72 2 72 3 24 3 72 4 4 4 3 22 3 39
3 Bygg tønner 1 1 72 2 2 2 24 2 2 48 2 24 1 72 2 24 1 72 2 2 24 2 48 3 3 3 48 3 3 48 2 27 2 56
4 Malt tønner 1 2 74 1 24 1 72 2 48 2 24 2 24 2 2 24 3 3 3 2 42 2 47
5 Havre tønner 1 1 72 3 48 1 72 1 48 1 72 1 72 1 72 1 24 1 72 1 84 1 94
6 Gryn, bygg tønner 1 5 5 4 48 5 4 48 5 5 4 72 5 48 5 48 6 6 5 12 5 24
7 Gryn, havre tønner 1 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 48 3 72 4 3 57
8 Erter tønner 1 3 48 3 24 3 3 3 2 72 3 3 24 3 48 3 48 4 3 27 3 29
9 Deler, furu hundreder 1 2 48 6 2 48 6 2 48 6 2 48 6 2 48 6 2 48 6 6 2 48 6 2 48 6 2 48 6 2 82 6
10 Smør tønner 1 28 28 28 28 28 27 27 27 32 28 11
11 Kjøtt, saltet tønner 1 7 48 7 7 7 7 6 48 6 48 6 48 6 72 6 82
12 Torsk tønner 1
13 Torsk, saltet tønner 1 4 4 24 4 24 4 4 24 4 24 4 24 4 24 4 48 4 22
14 Makrell, saltet tønner 1 4 4 24 4 24 4 4 24 4 24 4 24 4 24 4 48 4 22
15 Sild, saltet tønner 1 5 48 5 5 5 48 5 5 48 5 48 5 48 6 5 37
16 Laks, saltet tønner 1 14 13 12 48 13 13 16 13 32
17 Laks, røkt bismerpund 1 1 24 1 24 1 12 24 6 91
18 Ost bismerpund 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 3
19 Jern skippund 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
20 Flesk, røkt skippund 1 24 48 24 24 24 24 24 24 24 26 24 27
21 Gryn, bokhvete tønner 1 5 72 5 48 5 48 5 48 5 54

Priser er gitt i daler og skilling.
N – Hold musepekeren over for å lese notatet til kolonnen.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.