Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

FIREWOOD [VED] - Firewood spruce granved - J3_2, favn, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1825 1 96
2 1830 1 64
3 1834 1 77
4 1835 1 70
5 1836 1 88
6 1837 2 12
7 1838 1 113
8 1839 1 78
9 1840 1 78
10 1841 1 71
11 1842 1 57
12 1843 1 55
13 1844 1 95
14 1845 2 10
15 1846 2 5
16 1847 2 32
17 1848 2 22
18 1849 1 85
19 1850 1 87
20 1851 1 91
21 1853 2 14
22 1854 2 58
23 1855 2 52
24 1856 2 88
25 1857 2 74
26 1858 2 24
27 1859 2 25
28 1860 2 71
29 1861 2 62
30 1862 1 113
31 1863 1 102
32 1864 1 99
33 1865 1 105
34 1866 2 24
35 1867 2 11
36 1868 2 9
37 1869 2 2
38 1870 1 106
39 1871 2 26
40 1872 2 117
41 1873 3 92
42 1874 3 102
43 1875 3 20
44 1876 2 116

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.