Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

FIREWOOD [VED] - Firewood fir furuved - J3_3, favn, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1825 2 24
2 1830 1 100
3 1834 1 108
4 1835 1 95
5 1836 2 9
6 1837 2 43
7 1838 2 14
8 1839 1 116
9 1840 1 109
10 1841 1 111
11 1842 1 95
12 1843 1 81
13 1844 2 7
14 1845 2 46
15 1846 2 34
16 1847 2 61
17 1848 2 46
18 1849 2 22
19 1850 2 6
20 1851 2 12
21 1853 2 55
22 1854 2 93
23 1855 2 108
24 1856 3 16
25 1857 2 117
26 1858 2 71
27 1859 2 65
28 1860 2 115
29 1861 2 99
30 1862 2 40
31 1863 2 24
32 1864 2 20
33 1865 2 25
34 1866 2 61
35 1867 2 48
36 1868 2 45
37 1869 2 38
38 1870 2 32
39 1871 2 62
40 1872 3 26
41 1873 4 1
42 1874 4 15
43 1875 3 64
44 1876 3 38

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.