Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

FIREWOOD [VED] - Firewood birch bjerkeved - J3_1, favn, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1825 3 0
2 1830 2 62
3 1834 3 5
4 1835 3 2
5 1836 2 111
6 1837 3 18
7 1838 3 14
8 1839 2 108
9 1840 2 81
10 1841 2 106
11 1842 2 76
12 1843 2 47
13 1844 2 95
14 1845 3 20
15 1846 2 114
16 1847 3 24
17 1848 3 18
18 1849 2 82
19 1850 2 60
20 1851 2 84
21 1853 3 22
22 1854 3 62
23 1855 3 63
24 1856 3 87
25 1857 3 95
26 1858 3 19
27 1859 3 18
28 1860 3 88
29 1861 3 46
30 1862 3 12
31 1863 3 10
32 1864 3 3
33 1865 3 13
34 1866 3 21
35 1867 3 18
36 1868 3 20
37 1869 2 112
38 1870 2 99
39 1871 3 24
40 1872 3 112
41 1873 4 100
42 1874 4 111
43 1875 4 62
44 1876 4 48

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.