Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, gode, tylfter, 10

Handelsvare, enhet, mengde

Ukjent

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Kristiansand
Fra Til
1 1635 10 0
2 1636 9 61
3 1637 10 3
4 1638 8 48
5 1639 8 48
6 1641 8 32
7 1642 10 0
8 1645 8 0
9 1650 10 0
10 1653 7 48
11 1655 7 48
12 1658 5 0
13 1659 8 89
14 1660 10 0
15 1661 9 24
16 1662 6 0
17 1667 5 0
18 1670 9 16
19 1671 6 36
20 1673 6 24
21 1675 5 72
22 1676 5 0
23 1677 5 80
24 1678 7 48
25 1681 8 3
26 1682 6 89
27 1683 7 48
28 1684 7 48
29 1685 6 11
30 1686 6 83
31 1687 8 72
32 1688 5 91
33 1689 6 51
34 1690 7 64
35 1691 7 51
36 1692 6 64
37 1693 8 24
38 1694 8 12
39 1695 9 72
40 1696 9 84
41 1697 9 72
42 1699 10 0
43 1700 6 40

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.