Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Bord, hundreder, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Sand Tønsberg V.g.
Fra Til Fra Til Fra Til
1 1737 3 24 2 0 5 0 2 30 4 53
2 1739 3 0 3 0
3 1740 2 72 2 72
4 1741 2 84 2 8 4 56 2 27 4 15
5 1742 3 9 3 64 2 0 5 27 2 22 4 90
6 1743 2 48 3 0 2 4 5 0 2 7 4 81
7 1744 2 72 3 48 2 0 6 0 2 7 5 74
8 1745 5 63 6 0 5 63 6 0
9 1746 2 0 5 88 2 0 5 88
10 1747 2 0 6 0 2 0 6 0
11 1748 3 0 7 80 3 0 7 80
12 1749 2 0 8 0 2 0 8 0
13 1751 4 6 9 0 4 6 9 0
14 1752 2 79 7 44 2 79 7 44
15 1753 3 80 8 65 3 80 8 65
16 1754 7 8 9 61 7 8 9 61
17 1755 4 0 9 79 4 0 9 79
18 1756 4 0 10 0 4 0 10 0
19 1757 4 0 10 0 4 0 10 0
20 1758 4 0 10 0 4 0 10 0
21 1759 3 38 11 2 3 38 11 2
22 1760 3 48 6 83 3 48 6 83
23 1761 4 0 10 0 4 0 10 0
24 1762 4 0 10 0 4 0 10 0
25 1763 3 69 10 54 3 69 10 54
26 1764 2 83 10 0 2 83 10 0
27 1765 3 0 10 0 3 0 10 0
28 1766 4 0 10 17 4 0 10 17

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.
V.g. – Vektet gjennomsnitt for alle steder hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.