Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BARLEY [BYGG] - Barley unspecified - A2_36, kg, 100

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1830 3 69
2 1834 2 60
3 1835 2 103
4 1836 2 88
5 1837 3 23
6 1838 3 66
7 1840 3 3
8 1841 2 109
9 1842 2 78
10 1843 2 109
11 1844 2 114
12 1845 2 78
13 1846 3 60
14 1847 4 68
15 1848 3 11
16 1849 2 54
17 1850 2 50
18 1851 2 116
19 1852 2 119
20 1853 3 90
21 1854 4 2
22 1855 4 35
23 1856 4 63
24 1857 3 106
25 1858 3 63
26 1859 3 33
27 1860 3 88
28 1861 3 70
29 1862 3 93
30 1863 3 34
31 1864 2 103
32 1865 2 107
33 1866 3 54
34 1867 3 87
35 1868 4 81
36 1869 4 16
37 1870 3 46
38 1871 3 85
39 1873 4 11
40 1874 5 53
41 1875 4 84
42 1876 3 91

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.