Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Vardø
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1810
Type: Vanlig
Kilder: Originalkilde
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Brennevin, russisk potter Vadsø 150 Kiøbmand Esbensen fra Wadsøe hiemført fra Kolla
150
2 Byggryn Våger danskvægt Tromsø 219
219
3 Erter Våger danskvægt Bodø 2700
2700
4 Erter Våger danskvægt Vestfinnmark 81
81
5 Flesk Våger danskvægt Vestfinnmark 17
17
6 Gryn, bygg og havre Våger danskvægt Vestfinnmark 370
370
7 Hamp Våger danskvægt Bodø 22 1/2
22 1/2
8 Havre tønner Vestfinnmark 14
14
9 Havregryn Våger danskvægt Tromsø 321
321
10 Hirse, havre og byggryn Våger danskvægt Vestfinnmark 45
45
11 Hirse, havre og byggryn Våger danskvægt Trondheim 6
6
12 Hvete tønner Tromsø 700
700
13 Hvetemel Våger danskvægt Bodø, Troms og Vestfinnmark 175 1/2
175 1/2
14 Hyse våger Trondheim 7
7
15 Kjøtt, saltet Våger danskvægt Vestfinnmark 11
11
16 Lerret, blåstripete alen Vestfinnmark 40
40
17 Lin Våger danskvægt Bodø 22 1/2
22 1/2
18 Malt tønner Bodø, Troms og Vestfinnmark 14
14
19 Rugmel våger Bergen 4320
200
Hundholmen (Bodø)
3500
Tromsø
215
Trondheim
405
20 Rugmel, russisk Våger danskvægt Bodø, Troms og Vestfinnmark 10932
10932
21 Salt, russisk Våger danskvægt Vestfinnmark 658
658
22 Salt, spansk Våger danskvægt Vestfinnmark 540
540
23 Seiufs våger Trondheim 12 1/2
12 1/2
24 Skinn, oter stykk Hundholmen (Bodø) 3768
3500
Kløvnes i Østfinnmark
50
Vadsø
218
25 Skinn, reveskinn, røde stykk Trondheim 622
405
Vadsø
217
26 Smør våger Vestfinnmark 13 1/2
13 1/2
27 Snører bolker Vestfinnmark 20
20
28 Tjære tønner Bodø 10
10
29 Tobakk, russisk våger Vestfinnmark 1
1
30 Tobakk, russisk våger Tromsø 30
30
31 Tran tønner Norge 446
446
32 Tømmer, bygningstømmer tylfter Vardøhus festning 23 1/2
23 1/2
33 Tørrfisk våger Trondheim 1184
1184
34 Vadmel, dansk alen Kløvnes i Østfinnmark 200
200
35 Vadmel, russisk alen Tromsø og Vestfinnmark 50
50

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.