Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Vardø
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1806
Type: Vanlig
Kilder: Originalkilde
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Anker, tomme stykk Danmark 1
1
2 Baj, bøffelbaj pakker Danmark 1
1
3 Brennevin tønner Danmark 8
8
4 Brennevin, fransk potter Russland 771
771
5 Dragkiste stykk Danmark 1
1
6 Fisk, saltet våger Russland 1250
1250
7 Fjerdinger stykk Danmark 1
1
8 Fjær matter Danmark 62
62
9 Fustasje, liten stykk Danmark 1
1
10 Garn, lingarn pund Danmark 18 i 1/2 tønne
18
11 Hamp våger Danmark 36
36
12 Horn av reinsdyr våger Danmark 100
100
13 Hyse pund Danmark 12
12
14 Hyse våger Danmark 67
67
15 Kasse, store stykk Danmark 1
1
16 Kasser, små stykk Danmark 1
1
17 Kister, små stykk Danmark 1
1
18 Kister, store stykk Danmark 1
1
19 Klippfisk stykk Danmark 3
3
20 Klippfisk våger Danmark 2269
2269
21 Koffert, diverse stykk Danmark 3
3
22 Kofferter stykk Danmark 1
1
23 Kveite, salted våger Russland 1680
1680
24 Lin pund Danmark 240 1 kasse og 1 pakke i matter
0 - 15 - 0
25 Liner, hør dusin Danmark 4
4
26 Mel, russisk pund Danmark 33
33
27 Mel, russisk våger Danmark 1500
1500
28 Mel, russisk våger Danmark 3163 i 400 matter
3163
29 Rug, hele korn tønner Danmark 5
5
30 Rug, russisk pund Danmark 16
16
31 Rug, russisk våger Danmark 277
277
32 Råskjær pund Danmark 22
22
33 Råskjær våger Danmark 5882
5882
34 Sadler, ridesadler stykk Danmark 1
1
35 Sei våger Danmark 663
218
Russland
445
36 Sei, store våger Danmark 315
315
37 Seng med sengeklær stykk Danmark 1
1
38 Skavede Furu og pakktønner stykk Danmark 80
80
39 Skavede halv tønner stykk Danmark 6
6
40 Skinn, oter stykk Russland 25
25
41 Skinn, reveskinn stykk Russland 30
30
42 Skrin, hvite, små stykk Danmark 2
2
43 Strie, garn pund Danmark 12 i en fjerding
12
44 Tjære tønner Danmark 25
25
45 Torsk, salt tønner Danmark 39
24 30/2
46 Torsk, salt tønner Danmark 1/2
1/2
47 Torsk, salt våger Danmark 3180
450
Russland
2730
48 Torsk, tørr våger Russland 50
50
49 Tran tønner Danmark 166
154
Russland
12
50 Tran våger Russland 35
35
51 Tran, brent tønner Danmark 65
65
52 Tran, haitran tønner Danmark 4
4
53 Tran, klar tønner Danmark 357
357
54 Tran, klar brun tønner Danmark 13
13
55 Trosser pund Danmark 8
8
56 Trosser våger Danmark 304
304
57 Tønner, gamle, tomme stykk Russland 71 1/2
71 1/2
58 Tønner, skavede, eike og bøketønner stykk Danmark 72
72
59 Ull tønner Danmark 2
2
60 Vadmel, islandsk pakker Danmark 2
2

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.