Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Vardø
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1802
Type: Vanlig
Kilder: Originalkilde
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Brennevin, av korn potter Russland 468
468
2 Brennevin, av korn tønner Genua 2
2
3 Brennevin, fransk anker Hammerfest 8
8
4 Fisk, saltet våger Russland 2800
2800
5 Fjær pund Danmark 5
5
6 Fjær våger Danmark 33
33
7 Garn tønner Russland 1
1
8 Hellefisk tønner Danmark 1/4
1/4
9 Hellefisk våger Russland 1000
1000
10 Horn av reinsdyr våger Danmark 186
186
11 Hvalbarder våger Danmark 15 1/2
15 1/2
12 Kasser, tomme stykk Danmark 3
3
13 Kister stykk Danmark 1 merket W
1
14 Kledevarer kister Hammerfest 4
4
15 Klippfisk våger Danmark 3092
1225
Genua
1867
16 Laksebuker anker Danmark 1
2/2
17 Laksebuker, røkte stykk Danmark 7
7
18 Lange våger Danmark 116
50
Genua
66
19 Multer anker Danmark 1 1/2
1 1/2
20 Multer tønner Danmark 1
1
21 Never våger Danmark 8
8
22 Rug tønner Danmark 14 7/8
14 7/8
23 Rugmel pund Danmark 28
28
24 Rugmel våger Danmark 5508
5508
25 Rundfisk våger Danmark 390
165
Genua
225
26 Råskjær våger Danmark 8779
4767
Genua
4012
27 Salt tønner Hammerfest 200
200
28 Sei våger Danmark 5758
5508
Russland
250
29 Sekker, tomme stykk Danmark 20
20
30 Skinn, bukkeskinn pund Danmark 79
79
31 Skinn, reinsdyrskinn stykk Russland 100
100
32 Stekespidd stykk Danmark 1
1
33 Såpe, hvit pund Danmark 28
28
34 Såpe, hvit våger Danmark 24
24
35 Torsk, salt fjerdinger Danmark 61
61
36 Torsk, salt tønner Danmark 249 1/2
203 93/2
37 Tran oksehoder Danmark 4
4
38 Tran piper Danmark 4
4
39 Tran tønner Danmark 307
307
40 Tømmerkister stykk Danmark 1
1
41 Ull pund Danmark 12 1/2
12 1/2

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.