Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Vardø
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1800
Type: Vanlig
Kilder: Originalkilde
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Brennevin anker Russland 10
10
2 Brennevin potter Danmark 160
160
3 Brennevin tønner Russland 4
4
4 Brennevin, av korn potter Russland 156
156
5 Dregger stykk Finnmark 20
20
6 Dun pund Danmark 36
36
7 Hellefisk våger Russland 275
275
8 Horn av reinsdyr våger Danmark 221
197
Finnmark
24
9 Klippfisk våger Danmark 3467
3467
10 Klippfisknakker pund Danmark 10
10
11 Klippfisknakker våger Danmark 88
88
12 Kramvarer Russland 500
500
13 Laks, saltet tønner Danmark 1
1
14 Lange våger Danmark 57
55
Finnmark
2
15 Rundfisk våger Danmark 633
633
16 Råskjær våger Danmark 2825
2825
17 Sei våger Danmark 632
632
18 Sekker, tomme stykk Danmark 75
75
19 Skinn, bukkeskinn pund Danmark 10
10
20 Skinn, bukkeskinn våger Danmark 2
2
21 Skinn, oter stykk Russland 150
150
22 Skinn, reinsdyrskinn stykk Danmark 230
160
Russland
70
23 Skinn, reveskinn stykk Russland 150
150
24 Torsk, salt fjerdinger Danmark 26
26
25 Torsk, salt tønner Danmark 102
91 22/2
26 Torsk, salt våger Russland 2610
2610
27 Tran tønner Danmark 62 1/2
62 1/2
28 Ved favner Danmark 4
4

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.