Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Vardø
Retning: Inn
Handel: Samlet
År: 1810
Type: Vanlig
Kilder: Originalkilde
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Brennevin, russisk potter Russland 150 Kiøbmand Esbensen fra Wadsøe hiemført fra Kolla
150
2 Byggryn Våger danskvægt Russland 219
219
3 Erter tønner Russland 137 1/2
137 1/2
4 Erter Våger danskvægt Russland 2781
2781
5 Flesk Våger danskvægt Russland 17
17
6 Gryn, bygg og havre Våger danskvægt Russland 373
373
7 Hamp pund Russland 6400
0 - 400 - 0
8 Hamp Våger danskvægt Russland 22 1/2
22 1/2
9 Havre tønner Russland 14
14
10 Havregryn Våger danskvægt Russland 321
321
11 Hirse, havre og byggryn Våger danskvægt Russland 51
51
12 Hvete tønner Russland 700
700
13 Hvetemel Våger danskvægt Russland 220 1/2
220 1/2
14 Kjøtt, saltet Våger danskvægt Russland 47
47
15 Lerret, blåstripete alen Russland 40
40
16 Lin pund Russland 1600
0 - 100 - 0
17 Lin Våger danskvægt Russland 22 1/2
22 1/2
18 Malt tønner Russland 14
14
19 Rug tønner Russland 1512
1512
20 Rugmel Våger danskvægt Russland 18822
18822
21 Salt, russisk våger Russland 658
658
22 Salt, spansk Våger danskvægt Russland 540
540
23 Seilduk, fin stykk Russland 30
30
24 Seilduk, grov stykk Russland 50
50
25 Skinn, oter stykk Norge 268
268
26 Skinn, reveskinn, røde stykk Norge 217
217
27 Smør våger Russland 13 1/2
13 1/2
28 Snører bolker Russland 20
20
29 Såpe, hvit våger Russland 18
18
30 Te, Congo pund Russland 11
11
31 Te, grønn pund Russland 6 3/4
6 3/4
32 Tjære tønner Russland 10
10
33 Tobakk, russisk våger Russland 78
78
34 Tunger, oksetunger, røkte stykk Russland 30
30
35 Tømmer, bygningstømmer tylfter Norge 23 1/2
23 1/2
36 Vadmel, dansk alen Repvåg i Vest-finnmark 200 Til Kløvnæs i Østfinnmark
200
37 Vadmel, russisk alen Russland 50
50

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.