Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Vardø
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1809
Type: Vanlig
Kilder: Originalkilde
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Brennevin oksehoder Kløvnæs i Øst-Finnmark 1 240 potter i 4 gr. Fra Repvåg i Vestfinnmark
1
2 Fisk, rå våger Russland 2660
2660
3 Fisk, saltet våger Russland 300
300
4 Hellefisk våger Russland 200
200
5 Raa og salt fisk og qvette våger Russland 1700
1700
6 Snører tønner Kløvnæs i Øst-Finnmark 1 Fra Repvåg i Vestfinnmark
1
7 Tran tønner Trondheim 95
95
8 Tran våger Russland 20
20
9 Tørrfisk våger Russland 2508
1380
Trondheim
1128

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.