Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Vardø
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1805
Type: Vanlig
Kilder: Originalkilde
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Brennevin anker Russland 3
3
2 Brennevin potter Danmark 300
300
3 Brennevin tønner Russland 9
9
4 Brennevin viertels Danmark 199 1/2
199 1/2
5 Dun pund Danmark 12
12
6 Fisk, saltet tønner Danmark 9
9
7 Fisk, saltet våger Russland 5758
5758
8 Fjær pund Danmark 20
20
9 Fjær våger Danmark 111
56
Norge
55
10 Garn pund Danmark 8
8
11 Gryter, jern stykk Danmark 2
2
12 Horn av reinsdyr våger Danmark 450
142
Norge
308
13 Hvalbarder våger Danmark 10 1/2
10 1/2
14 Hvetemel tønner Norge 1/2
1/2
15 Hvetemel våger Norge 36
36
16 Hyse våger Danmark 157
157
17 Klippfisk våger Barcelona 2868 1/2
1233 1/2
Danmark
1535
Norge
100
18 Kveite, salted våger Russland 626
626
19 Laks, saltet anker Danmark 2
2
20 Laks, saltet tønner Danmark 27
27
21 Lange våger Danmark 7
7
22 Lin pund Danmark 96
0 - 6 - 0
23 Multer anker Danmark 3 1/2
3 1/2
24 Rafler stykk Danmark 5
5
25 Rug tønner Danmark 438
194
Norge
244
26 Rugmel pund Danmark 4809
0 - 0 - 9
Norge
0 - 300 - 0
27 Rugmel våger Danmark 1090 19/36
91
Norge
999 19/36
28 Rundfisk våger Barcelona 636
600
Danmark
16
Norge
20
29 Råskjær våger Barcelona 8902
1358
Danmark
5795
Norge
1749
30 Sei våger Danmark 1153
1123
Norge
30
31 Sirup pund Norge 1000
1000
32 Skinn, bukkeskinn pund Danmark 4
4
33 Skinn, hareskinn stykk Norge 1796
1766
Russland
30
34 Skinn, reinsdyrskinn stykk Danmark 285
25
Russland
260
35 Tran tønner Danmark 569 1/2
545 1/2
Norge
24
36 Tørrfisk våger Russland 80
80
37 Ull pund Norge 96
96

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.