Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Vardø
Retning: Inn
Handel: Samlet
År: 1805
Type: Vanlig
Kilder: Originalkilde
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 ABC-bøker stykk Norge 20
20
2 Akevitt potter Danmark 8
8
3 Almanakker stykk Danmark 30
30
4 Baj alen Danmark 150
150
5 Bly pund Danmark 516
1 - 0 - 196
6 Bord tylfter Danmark 4
4
7 Brennevin, av korn anker Danmark 4 1/2
1
Norge
3 1/2
8 Brennevin, av korn tønner Danmark 71 1/3
47
Norge
24 1/3
9 Brennevin, fransk viertels Danmark 64
64
10 Brennevin, fransk viertels Norge 199 1/2
199 1/2
11 Brod jern? stykk Norge 3
3
12 Brød, hardt tønner Danmark 21
16
Norge
5
13 Brød, hvetebrød tønner Danmark 8
8
14 Buksetøy alen Norge 300
300
15 Bøker kasser Danmark 1
1
16 Børser og geværer stykk Norge 4
4
17 Dynevar stykk Danmark 1
1
18 Eddik anker Norge 1/2
1/2
19 Eddik, vineddik anker Danmark 7
7
20 Erter tønner Danmark 34
29
Norge
5
21 Fat i futteral stykk Danmark 1
1
22 Fiel klave? stykk Danmark 1
1
23 Filer stykk Danmark 23
23
24 Filt alen Danmark 720
720
25 Fioliner stykk Danmark 2
2
26 Fiskekroker stykk Danmark 32000
32000
27 Flasker stykk Norge 200
200
28 Flesk pund Norge 32
0 - 2 - 0
29 Flossede hår stykk Danmark 257
257
30 Forklær av kattun stykk Danmark 17
17
31 Forklær av lerret alen Danmark 430
430
32 Frakketøy stykk Danmark 6
6
33 Glass Diamant stykk Danmark 1
1
34 Gryn tønner Danmark 72 1/2
66 1/2
Norge
6
35 Gryn, diverse våger Russland 258
258
36 Gryter, jern stykk Norge 24
24
37 Hagl pund Danmark 25
25
38 Hamp pund Danmark 452
1 - 0 - 0
Norge
0 - 2 - 100
39 Honningkaker våger Russland 1 1/2
1 1/2
40 Humle pund Danmark 58
58
41 Humle tønner Norge 1
1
42 Hvetemel pund Danmark 64
0 - 4 - 0
43 Hvetemel tønner Norge 1/2
1/2
44 Isenkram fustasjer Danmark 2
2
45 Isenkram pakker Danmark 8
8
46 Jern, anker pund Danmark 558
0 - 34 - 14
47 Kaffe pund Norge 100
100
48 Kaffebønner pund Danmark 1576
1576
49 Kaffemøller stykk Danmark 1
1
50 Kake i en eske stykk Danmark 1
1
51 Kalk tønner Danmark 11
11
52 Kalkkasser stykk Danmark 2 http://ordnet.dk/ods/ordbog?query=Kalkkasse
2
53 Kaller bundter Russland 11
11
54 Kartofler tønner Danmark 7 1/2
7 1/2
55 Kattun stykk Danmark 276
168
Norge
108
56 Kattun, sirs alen Danmark 738
738
57 Kirsey stykk Danmark 6
6
58 Kjøtt pund Danmark 7925
0 - 495 - 5
59 Klede alen Norge 300
300
60 Klede stykk Danmark 8
8
61 Klær og sko kasser Danmark 1
1
62 Knapper gross Norge 200
200
63 Korter par Danmark 100 i en tønne
100
64 Kringler og kavringer tønner Norge 6
6
65 Kummen pund Danmark 100
100
66 Lagter stykk Danmark 300
300
67 Lakk pund Danmark 2
2
68 Leirtøy kurver Danmark 4
4
69 Lerret alen Danmark 2806 3/4
1880 1/2
Norge
226 1/4
Russland
700
70 Liner, fiskeliner stykk Norge 450
450
71 Lys pund Norge 32
0 - 2 - 0
72 Lær, sålelær stykk Danmark 264
264
73 Malt tønner Danmark 28
22
Norge
6
74 Medikamenter kasser Danmark 1
1
75 Mjød tønner Danmark 8
7
Norge
1
76 Nettelduk alen Danmark 200
200
77 Olje, bomolje potter Danmark 2
2
78 Pennefjær pund Norge 1
1
79 Porselen kasser Danmark 5
5
80 Porselen kister Danmark 2
2
81 Pottemål stykk Danmark 3 1/1, 2/2 og 1/4
3
82 Rom anker Danmark 2 1/2
2 1/2
83 Rosiner pund Danmark 11
11
84 Rugmel våger Russland 5160
5160
85 Sagblader stykk Norge 100
100
86 Salt tønner Danmark 533
458
Norge
75
87 Salt våger Russland 965
965
88 Sekker, tomme stykk Danmark 50
50
89 Sild tønner Norge 5
5
90 Sirup pund Danmark 108
108
91 Sjokolade pund Danmark 8
8
92 Skinn, kuskinn stykk Danmark 26
26
93 Skinn, oter stykk Danmark 276
276
94 Skinn, reveskinn stykk Danmark 744
744
95 Sko par Danmark 26
26
96 Slipesteiner stykk Danmark 38
18
Norge
20
97 Smør pund Danmark 4269
0 - 254 - 5
Norge
0 - 0 - 200
98 Spiker kasser Danmark 3
3
99 Spiker stykk Danmark 14100
9100
Norge
5000
100 Spiler kasser Danmark 2
2
101 Spinnerokker stykk Danmark 1
1
102 Splitter bundter Danmark 99
99
103 Steinkull tønner Danmark 12
12
104 Stoff alen Danmark 100
100
105 Strømper av bomull par Danmark 32
32
106 Støvler par Norge 24
24
107 Sukker pund Danmark 529
58
Norge
471
108 Svisker pund Danmark 700
100
Norge
600
109 Såpe, grønnsåpe fjerdinger Danmark 8
7
Norge
1
110 Talg pund Danmark 14
14
111 Te pund Danmark 79
79
112 Tjære tønner Danmark 3
3
113 Tobakk, blad- og skråtobakk pund Danmark 1454
1454
114 Tobakksblader våger Norge 30
30
115 Tobakkspiper, av leire kasser Danmark 1
1
116 Tobakkspiper, av leire kurver Danmark 1
1
117 Tobakkspiper, av leire tønner Danmark 1/4
1/4
118 Trantønner, ledige stykk Danmark 356
344 24/2
119 Tønner, tomme stykk Norge 90
90
120 Tørklær av kattun og bomull stykk Danmark 548
548
121 Tørrfisk våger Norge 600
600
122 Urtekram pund Danmark 374
330
Norge
44
123 Vadmel alen Danmark 968 3/4
938 3/4
Russland
30
124 Vin anker Danmark 25
25
125 Vin, fransk anker Norge 2
2
126 Vin, fransk viertels Norge 25
25

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.