Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Vardø
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1803
Type: Vanlig
Kilder: Originalkilde
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Brennevin potter Danmark 236
80
Russland
156
2 Brennevin, av korn potter Russland 376
376
3 Brennevin, av korn tønner Hammerfest 4
4
4 Baadsdrag stykk Danmark 10
10
5 Dun pund Danmark 54
54
6 Fisk, saltet tønner Danmark 73
73
7 Fisk, saltet våger Russland 4750
4750
8 Fjær pund Danmark 30
30
9 Fjær våger Danmark 6
6
10 Frakketøy alen Hammerfest 10
10
11 Gryn pund Tromsø 14
14
12 Gryn våger Tromsø 95
95
13 Hatter dusin Hammerfest 1/2
1/2
14 Horn av reinsdyr våger Danmark 67
67
15 Kattun alen Hammerfest 56
56
16 Kattun stykk Tromsø 20
20
17 Klippfisk våger Danmark 4226
4226
18 Kveite, salted våger Russland 1040
1040
19 Lange våger Danmark 20
20
20 Lerret alen Hammerfest 20
20
21 Linleire dusin Hammerfest 10
10
22 Luer dusin Hammerfest 2
2
23 Rug tønner Danmark 9
9
24 Rugmel pund Tromsø 3
3
25 Rugmel sekker Danmark 1
1
26 Rugmel våger Tromsø 1896
1896
27 Rundfisk våger Danmark 116
66
Tromsø
50
28 Råskjær våger Danmark 3045
2780
Tromsø
265
29 Salt tønner Hammerfest 50
50
30 Sei våger Danmark 450
450
31 Skinn, bjørn stykk Danmark 13
13
32 Skinn, bukkeskinn pund Danmark 19
19
33 Skinn, hareskinn pakker Danmark 2
2
34 Skinn, hareskinn, blå stykk Danmark 1
1
35 Skinn, mår stykk Danmark 2
2
36 Skinn, oter stykk Russland 4
4
37 Skinn, reinsdyrskinn stykk Russland 70
70
38 Skinn, reinsdyrskinn stykk Danmark 470
70
Russland
400
39 Skinn, reveskinn stykk Danmark 80
20
Russland
60
40 Skinn, reveskinn, hvite stykk Danmark 7
7
41 Slipesteiner stykk Hammerfest 20
20
42 Spader dusin Hammerfest 1
1
43 Tiære tran pund Tromsø 24
24
44 Tiære tran våger Tromsø 97
97
45 Tobakksblader våger Hammerfest 4
4
46 Torsk, salt fjerdinger Danmark 12
12
47 Torsk, salt tønner Danmark 41
82/2
48 Torsk, salt våger Russland 400
400
49 Tran tønner Danmark 109
109
50 Tørklær stykk Hammerfest 20
20

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.