Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Vardø
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1801
Type: Vanlig
Kilder: Originalkilde
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Dekken, ull stykk Russland 15
15
2 Fisk, rå våger Russland 900
900
3 Hellefisk våger Russland 140
140
4 Horn av reinsdyr våger Danmark 108
108
5 Hvalbarder våger Danmark 7 1/2
7 1/2
6 Kattun Russland 30
30
7 Klippfisk våger Danmark 3198
3198
8 Klippnakker våger Danmark 58
58
9 Laks, røkt stykk Danmark 20
20
10 Laksebuker anker Danmark 1/2
1/2
11 Never våger Danmark 39
39
12 Rug tønner Norge 1500
1500
13 Rundfisk våger Danmark 305
305
14 Råskjær våger Danmark 3433
3233
Russland
200
15 Skinn, bukkeskinn stykk Danmark 82
82
16 Skinn, oter stykk Russland 90
90
17 Skinn, reveskinn stykk Russland 70
70
18 Sukker våger Russland 1
1
19 Tran tønner Danmark 167
167
20 Tran tønner Danmark 40
40

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.