Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Vardø
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1799
Type: Vanlig
Kilder: Originalkilde
Notat: Bemerkelsesverdig at det ikke er oppført eksport av tran

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Brennevin, av korn potter Russland 234
234
2 Dun, urenset pund Danmark 75
75
3 Fisk, rå våger Russland 600
600
4 Fjær våger Danmark 143
143
5 Hellefisk våger Russland 110
110
6 Horn av reinsdyr våger Danmark 183
183
7 Klippfisk våger Danmark 3060
3060
8 Klippnakker pund Danmark 28
28
9 Klippnakker våger Danmark 72
72
10 Lange våger Danmark 175
175
11 Mjød potter Russland 39
39
12 Rundfisk våger Danmark 1473
1473
13 Råskjær våger Danmark 2091
2091
14 Sei våger Danmark 1000
1000
15 Skinn, bukkeskinn pund Danmark 300
300
16 Skinn, geiteskinn pund Danmark 37
37
17 Skinn, oter stykk Danmark 2
2
18 Skinn, reinsdyrskinn stykk Russland 160
160
19 Skinn, reveskinn stykk Russland 6
6
20 Torsk, salt tønner Danmark 72
72
21 Torsk, salt tønner Danmark 31 1/2
63/2
22 Torsk, salt tønner Danmark 12 1/4
49/4
23 Ull pund Danmark 323
323

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.