Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Vardø
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1791
Type: Vanlig
Kilder: Originalkilde
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Findmudder stykk Danmark 2
2
2 Hellefisk, rå våger Russland 76
76
3 Horn av reinsdyr pund Danmark 140
140
4 Huder, reinsdyr stykk Danmark 2
2
5 Klippfisk våger Danmark 404
404
6 Klippfisk, stor og middels pund Barcelona 34092
106 - 10 - 12
7 Lange våger Danmark 9
9
8 Multer anker Danmark 2 1/2
5/2
9 ost og tungger tønner Danmark 1
1
10 Platfisk, Islandsk pund Barcelona 2052 ordnet.dk/ods/ordbog?query=platfisk
6 - 8 - 4
11 Rundfisk våger Danmark 137
137
12 Råskjær våger Danmark 1446
1446
13 Råskjær, stor og middels pund Barcelona 93528
292 - 5 - 8
14 Sei våger Danmark 742
742
15 Sekker, seildukssekker stykk Danmark 50
50
16 Skavede Ege tønder med barre stykk Danmark 48
48
17 Skavede Furu tønder med barre stykk Danmark 8
8
18 Skinn, bjørn stykk Danmark 5
5
19 Skinn, bukkeskinn pund Danmark 228 43 stk.
228
20 Skinn, gråverk stykk Danmark 17920 i 14 sekker (sic)
17920
21 Skinn, hermelin stykk Danmark 1694
1694
22 Skinn, reinsdyrskinn stykk Danmark 150
150
23 Torsk eller fisk, rå våger Russland 835
835
24 Tran, brun oksehoder Danmark 1
1
25 Tran, brun pund Danmark 236
236
26 Tran, hvaltran tønner Danmark 2
2
27 Tran, klar oksehoder Danmark 4
4
28 Tran, klar tønner Danmark 280
280

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.