Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Vardø
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1796
Type: Vanlig
Kilder: Originalkilde
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Anker stykk Danmark 1 Flyttegods
1
2 Balanser av jern, gamle stykk Danmark 1
1
3 Bismere, jern, 2 punds, nye stykk Danmark 1
1
4 Bismere, jern, gamle stykk Danmark 5
5
5 Brød, flatbrød tønner Danmark 1
1
6 Dun, urenset pund Danmark 34
34
7 Fiskeblod? våger Danmark 596
596
8 Fjerding stykk Danmark 1 Sendingsgods
1
9 Gammel Desteber? Pande med 2 hatter og piber stykk Danmark 1
1
10 Gran? skinn timer Danmark 31 1/2
31 1/2
11 Huder, bjørn stykk Danmark 6
6
12 Jern lod 16/10 stykk Danmark 1
1
13 Kjeler, suppekjeler stykk Danmark 1
1
14 Klippfisk våger Danmark 52 2/3
12 2/3
Genua
40
15 Kobber, gammelt pund Danmark 150 1/2
150 1/2
16 Kofferter stykk Danmark 2 Flyttegods
2
17 Laks, saltet anker Danmark 5
5
18 Multer anker Danmark 2
2
19 Multer tønner Danmark 1
1
20 Platfisk våger Danmark 247
117
Genua
130
21 Rehns Horn Raper? stykk Danmark 1
1
22 Rundfisk våger Danmark 664
130
Genua
534
23 Råskjær våger Danmark 17007
4491
Genua
12516
24 Salt gods anker Danmark 1/2
1/2
25 Salt gods fjerdinger Danmark 2
2
26 Sei våger Danmark 3522
3522
27 Sekker, tomme stykk Danmark 24
24
28 Skinn, bukkeskinn stykk Danmark 76
76
29 Skinn, fjellrevskinn stykk Danmark 10
10
30 Skinn, geiteskinn stykk Danmark 24
24
31 Skinn, hareskinn stykk Danmark 57
57
32 Skinn, hermelin stykk Danmark 65
65
33 Skinn, ilderskinn stykk Danmark 2
2
34 Skinn, jerv stykk Danmark 2
2
35 Skinn, mår stykk Danmark 1
1
36 Skinn, ulveskinn stykk Danmark 8
8
37 Tobakk, bedervet kasser Danmark 5
5
38 Tobakk, bedervet sekker Danmark 1
1
39 Torsk, salt anker Danmark 1/2
1/2
40 Torsk, salt fjerding Danmark 1
1
41 Torsk, salt tønner Danmark 14
28/2
42 Tran, brun tønner Danmark 196
196
43 Tran, havlaks tønner Danmark 1
1
44 Tran, klar tønner Danmark 382
382
45 Urfuteral stykk Danmark 1
1
46 Vektlodd, gamle stykk Danmark 5
5
47 Vin anker Danmark 4
4

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.