Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Vardø
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1798
Type: Vanlig
Kilder: Originalkilde
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Brennevin, av korn potter Russland 156
156
2 Dragkiste stykk Danmark 2 Flyttegods
2
3 Dun pund Danmark 91
91
4 Esker stykk Danmark 1 Sendingsgods
1
5 Gråsei våger Danmark 3339
3339
6 Horn av reinsdyr våger Danmark 147
147
7 Hvalbarder pund Danmark 12
12
8 Hvalbarder våger Danmark 13
13
9 Kasser stykk Danmark 1 Sendingsgods
1
10 Klippfisk våger Danmark 1752
1752
11 Kofferter, tomme stykk Danmark 1 Sendingsgods
1
12 Kurver stykk Danmark 1 Sendingsgods
1
13 Laks, saltet tønner Danmark 1
2/2
14 Pakker stykk Danmark 6 Sendingsgods
6
15 Palle stykk Danmark 1 Sendingsgods
1
16 Rundfisk våger Danmark 1392
1392
17 Råskjær våger Danmark 4846
4846
18 Sengesteder stykk Danmark 2 Flyttegods
2
19 Skinn, gråverk stykk Danmark 87
87
20 Torsk, rå våger Russland 1100
1100
21 Torsk, salt fjerdinger Danmark 60
60
22 Torsk, salt tønner Danmark 8
8
23 Torsk, salt tønner Danmark 41
82/2
24 Urkasser stykk Danmark 1 Flyttegods
1

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.