Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Vardø
Retning: Inn
Handel: Samlet
År: 1796
Type: Vanlig
Kilder: Originalkilde
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Bankebygg tønner Danmark 49
49
2 Bek tønner Danmark 1
1
3 Brennevin, av korn anker Danmark 8
8
4 Brennevin, av korn oksehoder Danmark 5
5
5 Brennevin, av korn tønner Danmark 60
60
6 Brennevin, fransk anker Danmark 1
1
7 Buteljer stykk Danmark 100
100
8 Bygg tønner Russland 250
250
9 Byggryn våger Russland 150
150
10 Calle bunter Russland 6
6
11 Callere våger Russland 20
20
12 Eddik, vineddik anker Danmark 3
3
13 Erter tønner Danmark 35 1/2
35 1/2
14 Fiskekroker stykk Danmark 28000
28000
15 Flesk, røkt sider Danmark 8
8
16 Flesk, saltet tønner Danmark 2
2
17 Glass kister Danmark 1
1
18 Gryn tønner Danmark 179
29
Russland
150
19 Gryn våger Russland 72
72
20 Halsduker, lerret alen Russland 50
50
21 Hamp pund Danmark 1600
5 - 0 - 0
22 Hamp våger Russland 11
11
23 Havre tønner Danmark 125
20
Russland
105
24 Havregryn tønner Danmark 36
36
25 Havregryn våger Russland 128
128
26 Honning våger Russland 1
1
27 Honningkaker våger Russland 2
2
28 Huder, kuhuder stykk Russland 3
3
29 Huder, kuhuder, tørre stykk Danmark 60
60
30 Humle pund Danmark 320
1 - 0 - 0
31 Isenkram Danmark 80
80
32 Jern pund Danmark 803
2 - 10 - 3
33 Kaffe pund Danmark 1980 i 13 fustasjer
1980
34 Kaffebønner pund Danmark 60
60
35 Kjøtt, saltet tønner Danmark 8
8
36 Klede stykk Danmark 31
31
37 Kledevarer pakker Danmark 1
1
38 Lerret alen Russland 500
500
39 Lerret alen Russland 5800
5800
40 Lerret, pakklerret stykk Danmark 1
1
41 Lin våger Russland 31
31
42 Lys våger Danmark 1
1
43 Malt tønner Danmark 60
60
44 Mjød oksehoder Danmark 4
4
45 Murstein stykk Danmark 2000
2000
46 Planker stykk Russland 300
300
47 Pundlær pund Danmark 272 10 huder
272
48 Rugmel våger Russland 2148
2148
49 Salt våger Russland 700
700
50 Seilduk stykk Danmark 11
11
51 Seilduk, klaverduk stykk Russland 13
13
52 Skinn, oter stykk Danmark 1
1
53 Skinn, reveskinn stykk Danmark 629
629
54 Skonrokker tønner Danmark 60
60
55 Smør fjerdinger Danmark 16
16
56 Støvler par Russland 10
10
57 Sukker, raffinade pund Danmark 200
200
58 Såpe fjerdinger Danmark 7
7
59 Såpe våger Russland 50
50
60 Tjære tønner Russland 56
56
61 Tjære tønner Russland 2
2
62 Tjære våger Russland 10
10
63 Tobakk pund Danmark 512
512
64 Tobakk i ruller matter Danmark 12
12
65 Tvebakker av hvete stykk Russland 11
11
66 Tønner, trantønner, tomme stykk Danmark 180
180
67 Tørklær stykk Russland 100
100
68 Urtekram Danmark 200
200
69 Vadmel alen Russland 50
50
70 Ved favner Russland 43
43
71 Vin, fransk anker Danmark 3
3
72 Vin, fransk oksehoder Danmark 7
7

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.