Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Vardø
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1797
Type: Vanlig
Kilder: Originalkilde
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Andedun pund Danmark 79
79
2 Anker stykk Danmark 1 Sendingsgods
1
3 Anker, halve anker stykk Danmark 1 Sendingsgods
1
4 Bojang stykk Danmark 1 Sendingsgods
1
5 Brennevin tønner Russland 1
1
6 Brunrødt pund Danmark 100
100
7 Fjerding stykk Danmark 1 Sendingsgods
1
8 Fjær pund Danmark 42
42
9 Fjær våger Danmark 25
25
10 Fjær våger Danmark 26
26
11 Flesk, saltet tønner Russland 296 1/2
296 1/2
12 Flesk, saltet tønner Russland 23 1/2
23 1/2
13 Havregryn våger Russland 50
50
14 Hellefisk, rogn tønner Russland 9
9
15 Horn av reinsdyr våger Danmark 42
42
16 Huder, bjørn stykk Danmark 7
7
17 Klippfisk våger Danmark 300
300
18 Klippfisk våger Danmark 328
328
19 Klippnakker pund Danmark 21
21
20 Klippnakker våger Danmark 51
51
21 Kofferter stykk Danmark 1 Sendingsgods
1
22 Kveite, salted våger Russland 100
100
23 Laks, saltet tønner Russland 8
8
24 Laksebuker tønner Russland 1/2
1/2
25 Multer anker Danmark 1
1
26 Multer dunker Danmark 1
1
27 Pakker stykk Danmark 1 Sendingsgods
1
28 Platfisk våger Danmark 219
219
29 Rugmel våger Russland 15 sic!
15
30 Rundfisk våger Danmark 729
729
31 Rundfisk våger Danmark 483
483
32 Rusgel våger Danmark 4807
4807
33 Rusgel våger Danmark 2234
2234
34 Rusgel våger Danmark 4155
4155
35 Sei våger Danmark 1152
1152
36 Sei våger Danmark 60
60
37 Skinn, bukkeskinn pund Danmark 173
173
38 Skinn, geiteskinn pund Danmark 25
25
39 Skinn, gråverk timmer Danmark 5
5
40 Skinn, oter stykk Russland 21
21
41 Skinn, reinsdyrskinn stykk Danmark 140
140
42 Skinn, reveskinn stykk Russland 22
22
43 Torsk, salt tønner Danmark 19
38/2
44 Torsk, salt våger Russland 250
250
45 Tran tønner Danmark 65
65
46 Tran, brun tønner Danmark 31
31
47 Tran, klar tønner Danmark 39
39

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.