Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Vardø
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1795
Type: Vanlig
Kilder: Originalkilde
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Anker, halve anker stykk Danmark 2
2
2 Gråsei våger Danmark 1449
1449
3 Horn av reinsdyr våger Danmark 126
126
4 Kasser stykk Danmark 3
3
5 Klippfisk pakke Danmark 1
1
6 Klippfisk våger Danmark 115
12
Genua
103
7 Laks anker Russland 1/2
1/2
8 Lange våger Genua 8
8
9 Platfisk våger Danmark 12
12
10 Råskjær våger Danmark 12126
2128
Genua
9998
11 Sekker stykk Danmark 1
1
12 Skinn, bukkeskinn stykk Danmark 29
29
13 Skinn, fjellrevskinn stykk Danmark 6
6
14 Skinn, mår stykk Danmark 14
14
15 Skinn, ulveskinn stykk Danmark 3
3
16 Tran oksehoder Danmark 1
1
17 Tran tønner Danmark 196
196
18 Tran, brun oksehoder Danmark 34
34
19 Tran, brun piper Danmark 8
8
20 Tran, brun tønner Danmark 148
148
21 Tran, klar kordeler? Danmark 18
18
22 Tran, klar piper Danmark 13
13
23 Tran, klar tønner Danmark 441
441
24 Tønner stykk Danmark 1
1

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.