Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Vardø
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1793
Type: Vanlig
Kilder: Originalkilde
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Bøger og videre fløttegods kofferter Danmark 1
1
2 Gråsei våger Danmark 1020
1020
3 Horn av reinsdyr våger Danmark 309
309
4 Klippfisk våger Danmark 31
31
5 Multer anker Danmark 4
4
6 Platfisk våger Danmark 2865
2865
7 Rundfisk våger Genua 197
197
8 Ryper, nedlagte fjerdinger Danmark 2
2
9 Råskjær våger Danmark 6849
2040
Genua
4809
10 Sei våger Danmark 580
580
11 Sendingsgods, merket Magnusen tønner Danmark 1/2
1/2
12 Skinn, fjellrev, hvit stykk Danmark 9
9
13 Skinn, gråverk stykk Danmark 6700
6700
14 Skinn, hareskinn, hvite stykk Danmark 102
102
15 Skinn, mår stykke Danmark 3
3
16 Stavende furu tønner stykk Danmark 111
111
17 Torsk, rå våger Danmark 350
350
18 Tran, brun tønner Danmark 137
137
19 Tran, klar tønner Danmark 424
424

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.