Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Vardø
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1789
Type: Vanlig
Kilder: Originalkilde
Notat: I denne listen er det ikke oppgitt enhet og mengde. Enheten endel og tallet 1 er oppgitt for å markere at varen gikk ut til dette stedet.

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Bismer, gamle en del Danmark 1
1
2 Garn en del Danmark 1
1
3 Gråsei en del Danmark 1
1
4 Hellefisk, rå en del Rusland 1
1
5 Hellefisk, saltet en del Danmark 1
1
6 Klippfisk en del Danmark 1
1
7 Klippnakker en del Danmark 1
1
8 Lange en del Danmark 1
1
9 Multer en del Danmark 1
1
10 Platfisk en del Danmark 1
1
11 Råskjær en del Danmark 1
1
12 Sekker en del Danmark 1
1
13 Torsk, rå en del Rusland 1
1
14 Torsk, salt en del Danmark 1
1
15 Tran, brun en del Danmark 1
1
16 Tran, klar en del Danmark 1
1

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.