Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Vardø
Retning: Inn
Handel: Samlet
År: 1792
Type: Vanlig
Kilder: Originalkilde
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 ? mel tønner Bergen 1
1
2 Bankebygg tønner Norge 16
16
3 Bly, i klumper pund Danmark 836 7 stykker
2 - 12 - 4
4 Bord, 10 til 12 fot stykk Danmark 600
600
5 Bord, 12 fot tylfter Danmark 12
12
6 Brennevin, av korn tønner Danmark 86
70
Norge
16
7 Brennevin, fransk fustasjer Norge 7
7
8 Brennevin, fransk oksehoder Danmark 2
2
9 Brød, rug og hvete pund Danmark 6500 i 76 tønner
6500
10 Brød, skipsbrød pund Danmark 800
800
11 Buteljer stykk Danmark 600
600
12 Byggryn i sekker tønner Danmark 20
20
13 Eddik, vineddik anker Danmark 4
2
Norge
2
14 Erter tønner Norge 24
24
15 Fiskesnører dusin Bergen 16
16
16 Garn sekker Norge 2
2
17 Gryn våger Russland 1
1
18 Ham våger Russland 8
8
19 Havregryn våger Russland 10
10
20 Hirsegryn våger Russland 16
16
21 Honningkaker våger Russland 1
1
22 Humle våger Norge 1
1
23 Indigo fustasjer Norge 1
1
24 Isenkram fustasjer Danmark 1
1
25 Jern, plater stykk Danmark 12
12
26 Jern, stangjern stykk Danmark 8
8
27 Jordhakker stykk Norge 15
15
28 Kaffebønner pund Danmark 931 i 1 fustasje
931
29 Kaffebønner pund Norge 610 2 fustasje
610
30 Kalk, melkalk fustasjer Danmark 10 http://ordnet.dk/ods/ordbog?query=melkalk
10
31 Kalk, melkalk tønner Danmark 28 1/2 http://ordnet.dk/ods/ordbog?query=melkalk
22 13/2
32 Kirsey, hvit og rød alen Danmark 280
280
33 Kjøtt, okse pund Danmark 7696
24 - 1 - 0
34 Kjøtt, okse tønner Danmark 4
4
35 Kummen fustasjer Danmark 1
1
36 Lerret alen Danmark 550
350
Russland
200
37 Linolje anker Danmark 1/2
1/2
38 Linolje munk Danmark 4
4
39 Malt tønner Bergen 16
16
40 Medikamenter kasser Danmark 1
1
41 Mjød oksehoder Danmark 3
3
42 Piper, tobakkspiper kasser Danmark 1
1
43 Pryssing munk Danmark 1 Munk: (dial.) om (tykbuget) lerdunk (især til øl ell. brændevin) ell. om mælke-, flødekande (OrdbS.(Langeland,Taasinge)). en Flaske med . . Rom, og adskillige Munke med Øl. Rahb.​Tilsk.1793.346. Paa et Bord stod . . en halvtømt “Munk” med Punch, og Glas omkring. Markman.​Fort.97. JV Jens.​NH.226. Esp.226. Thorsen.161. Feilb. jf.: Lermunken. Kidde.​H.48. Han satte Steenmunken for os.Blich.​(1920).XXIX. 12.
1
44 Risengryn fjerding Danmark 1
1
45 Risengryn fustasjer Danmark 1
1
46 Rug, hele korn tønner Norge 6
6
47 Rugmel tønner Bergen 8
8
48 Rugmel våger Russland 500
500
49 Saft av sitroner kasser Danmark 1
1
50 Salt tønner Danmark 1 1/2
1 1/2
51 Salt våger Russland 100
100
52 Salt, lüneborger pund Danmark 640
2 - 0 - 0
53 Salt, spansk tønner Danmark 60
60
54 Sennep kasser Danmark 1
1
55 Sirup pund Danmark 2936 i 6 tønner
2936
56 Sirup tønner Danmark 2
2
57 Skinn, kuskinn stykk Danmark 40
40
58 Skinn, reveskinn stykk Danmark 1437
1437
59 Skiølg bunter Danmark 12
12
60 Smør pund Danmark 169 i 15 tønner (60/4)
0 - 10 - 9
61 Steinkull fustasjer Danmark 8
8
62 Steintøy kurver Danmark 1
1
63 Sukker, kandissukker og melis pund Danmark 400 i 2 fustasjer
400
64 Sukker, raffinade fustasjer Danmark 2
2
65 Svisker fustasjer Danmark 1
1
66 Te kasser Danmark 1
1
67 Tjære tønner Danmark 151
2
Russland
149
68 Tjære tønner Danmark 3
3
69 Tobakk, matter stykk Bergen 27 1/2
6 43/2
70 Tobakk, skråtobakk kister Bergen 10
10
71 Tobakk i ruller sekker Danmark 9
9
72 tønde splitter bunter Danmark 400
400
73 Tønner, eik en del Danmark 1
1
74 Tønner, eik, nye, tomme stykk Danmark 190
190
75 Tønner, eik, nye, tomme stykk Danmark 190
190
76 Tønner, trantønner, tomme en del Danmark 1
1
77 Tørklær stykk Russland 20
20
78 Tøy, hjemmelagd pakker Danmark 1
1
79 Vin, fransk anker Danmark 2
2
80 Vin, fransk oksehoder Danmark 7
7

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.