Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Vardø
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1790
Type: Vanlig
Kilder: Originalkilde
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Brennevin, dansk anker Danmark 1
1
2 Flyndre, tørr pund Danmark 26
26
3 Greener el. Dækner stykk Danmark 16
16
4 Gråsei våger Danmark 900
900
5 Havre pund Hammerfest 18
18
6 Hellefisk, saltet våger Spitsbergen 30
30
7 Hirsegryn pund Danmark 5
5
8 Hirsegryn våger Danmark 23
23
9 Huder, bjørn stykk Russland 2
2
10 Huder, isbjørn stykk Russland 3
3
11 Kalveskinnsmudder stykk Danmark 8
8
12 Kister, russiske stykk Danmark 2
2
13 Kjøtt, saltet tønner Danmark 4
4
14 Klippfisk våger Danmark 390
390
15 Klippnakker pund Danmark 34
34
16 Klippnakker våger Danmark 13
13
17 Kobber, gammelt, brunt pund Danmark 6
6
18 Kobber, gammelt, brunt våger Danmark 8
8
19 Kål, saltet tønner Danmark 1/2
1/2
20 Laks anker Danmark 1
1
21 Laks tønner Danmark 1
1
22 Laksebuker anker Danmark 1
1
23 Lammekjøtt, saltet anker Danmark 1
1
24 Lin våger Norge 20
20
25 Lys pund Danmark 12
12
26 Mudder stykk Danmark 1
1
27 Nattspeil stykk Danmark 1
1
28 Paraplyer stykk Danmark 1
1
29 Reinkjøtt, saltet tønner Danmark 1
1
30 Rheen Bels linger stykk Russland 3000
3000
31 Råskjær våger Danmark 4732
4732
32 Skinn, bukkeskinn pund Danmark 44
44
33 Skinn, bukkeskinn stykk Danmark 130
130
34 Skinn, bukkeskinn stykk Danmark 14
14
35 Skinn, gråverk stykk Danmark 3000
3000
36 Skinn, gråverk timmer Danmark 550
550
37 Skinn, hareskinn stykk Danmark 3450
3420
Russland
30
38 Skinn, hermelin stykk Danmark 1095
1095
39 Skinn, lam, forverk sekker Danmark 2
2
40 Skinn, oter stykk Russland 22
22
41 Skinn, reinsdyrskinn stykk Russland 1020
1020
42 Skinn, reveskinn stykk Danmark 965
455
Russland
510
43 Solupper, siberiske stykk Danmark 2
2
44 Torsk, salt våger Spitsbergen 80
80
45 Tran oksehoder Danmark 1
1
46 Tran tønner Norge 30
30
47 Tran tønner Danmark 149
149
48 Tran, brun oksehoder Danmark 1
1
49 Tran, brun tønner Danmark 90
90
50 Tran, haitran tønner Danmark 1
1
51 Tørrfisk våger Norge 400
400

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.