Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Vareliste

Nåtidens land: Norge
Tollsted: Vardø
Retning: Ut
Handel: Samlet
År: 1794
Type: Vanlig
Kilder: Originalkilde ( 1 2 )
Notat:

Last ned som regneark.

Sortering: Standardisert · Opprinnelig

Handelssted Transkribert sum* Kalkulert sum**
Nr. Vare Enhet Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Notat
1 Caber bunter Norge 20
20
2 Flatfisk våger Danmark 1055
1055
3 Garn, lingarn sekker Danmark 1
1
4 Gryn våger Norge 50
50
5 Gråsei våger Danmark 1550
1550
6 Hamp våger Norge 55
55
7 Horn av reinsdyr stykk Danmark 244
244
8 Huder, reinsdyr stykk Danmark 72
72
9 Hvalbarder pund Danmark 14
14
10 Hvalbarder stykk Danmark 4
4
11 Kobber, gammelt pund Danmark 12
12
12 Korn tønner Norge 60
60
13 Ledige sekker stykk Danmark 34
34
14 Lin våger Norge 22
22
15 Linfrø tønner Norge 1/2
1/2
16 Rugmel våger Norge 300
300
17 Råskjær våger Danmark 2181
2181
18 Sendingsgods, forseglede sekker stykk Danmark 3
3
19 Skinn, bukkeskinn stykk Danmark 70
70
20 Skinn, geiteskinn stykk Danmark 50
50
21 Snører bunter Norge 20
20
22 Størje våger Norge 14
14
23 Såpe våger Norge 50
50
24 Tran, brun tønner Danmark 198
198
25 Tran, havkal tønner Danmark 1
1
26 Tran, hvaltran tønner Danmark 1
1
27 Tran, klar tønner Danmark 419
419

Verdi i daler og skilling.

* Transkribert sum er tallene notert i kilden.

** Kalkulert sum er en beregning gjort i nåtiden hvor blanke felt er tolket som null.