Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra eNorge

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Barkholt lokalhistoriewiki.no
2 Barkun, dobbelte ordnet.dk
3 Bjelker, eik
4 Blår lokalhistoriewiki.no
5 Bord, eik
6 Bord, furu og gran
7 Bordstokker
8 Brennevin, av korn
9 Brennevin, dansk
10 Brennevin, fransk
11 Brød, flatbrød
12 Byggmel
13 Byggryn
14 Damask
15 Deeler, furu og gran
16 Epler
17 Erter
18 Flesk
19 Flyttegods
20 Glass, drikkeglass
21 Havremel, irsk
22 Humle
23 Hvetemel
24 Jern, stangjern
25 Jernarbeid
26 Kakkelovner, jern
27 Kakkelovnsføtter
28 Kakkelovnsrister, jern
29 Kavringer
30 Kjøtt
31 Kjøtt, saltet
32 Knær, eikeknær
33 Kobbertøy
34 Laks, røkt
35 Lerret textilnet.dk
36 Lin
37 Makrell, rogn
38 Makrell, salt
39 Malt
40 Malt, engelsk
41 Matter, bastmatter
42 Murstein
43 Nagler, eikenagler
44 Ost
45 Piper, tobakkspiper
46 Planker, eik
47 Pordesoy textilnet.dk
48 Pottemakerarbeid
49 Repslagerarbeid
50 Rugmel
51 Salt, fransk
52 Salt, spansk
53 Skinn, beredt
54 Slegger, jernslegger
55 Slipesteiner ordnet.dk
56 Smør
57 Spirer lokalhistoriewiki.no
58 Spiritus
59 Steinkull
60 Svellinger lokalhistoriewiki.no
61 Svisker
62 Taft textilnet.dk
63 Talg
64 Tauverk
65 Tobakk, engelsk
66 Tobakk, spunnet
67 Tobakksblader
68 Tobakksblader, engelsk
69 Tørrfisk
70 Ungarsk vann lokalhistoriewiki.no
71 Ved, bjørkeved
72 Ved, furu
73 Vin, fransk
74 Øl