Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra audefinert

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Alling, 12 alen, enkelte ordnet.dk
2 Bjelker, gran, 14 alen, under 1 fot
3 Bjelker, gran, 16 alen, 1 fot brede
4 Bjelker, gran, 16 alen, under 1 fot brede
5 Bjelker, gran, 18 alen, 1 fot brede
6 Bjelker, gran, 20 alen, under 1 fot brede
7 Båndstaker urn.nb.no
8 Båndstaker, til halve tønner urn.nb.no
9 Knær, granknær
10 Lekter til steintak ordnet.dk
11 Lekter til stråtak ordnet.dk
12 Lessetrær ordnet.dk
13 Staker, einerstaker
14 Ved, bjørkeved