Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Munderingssorter

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Bly i klumper, engelsk
2 Børser med bajonett
3 Flasker, feltflasker, kobber
4 Hatter
5 Hatter til menige
6 Hatter til underoffiserer
7 Karduser av hårduk ordnet.dk
lokalhistoriewiki.no
8 Knapper, kjoleknapper
9 Knapper, kjoleknapper, menig
10 Knapper, kjoleknapper, offiser
11 Knapper, vesteknapper
12 Knapper, vesteknapper til menig
13 Knapper, vesteknapper til offiser
14 Kårder, messing
15 Lunter
16 Silke
17 Spenner
18 Strømper
19 Strømper, til offiserer
20 Tresser, gulltresser textilnet.dk
21 Tresser, sølvtresser textilnet.dk
22 Vester til offiser