Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Munderingssorter

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Bly i klumper, engelsk
2 Børser med bajonetter
3 Flasker, feltflasker, kobber
4 Galoner, hattegaloner av gull
5 Hatter
6 Hatter til menige
7 Hatter til underoffiserer
8 Karduser av hårduk ordnet.dk
lokalhistoriewiki.no
9 Knapper, kjoleknapper
10 Knapper, kjoleknapper, menig
11 Knapper, kjoleknapper, offiser
12 Knapper, vesteknapper
13 Knapper, vesteknapper til menig
14 Knapper, vesteknapper til offiser
15 Kårder, messing
16 Lunter
17 Silke
18 Spenner
19 Strømper
20 Strømper, til offiserer
21 Tresser, gulltresser textilnet.dk
22 Tresser, sølvtresser textilnet.dk
23 Vester til offiser