Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Innenlandske varer til utenlandske steder

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Bjelker, 12 alen
2 Bjelker, 6 alen
3 Bjelker, 9 og 10 alen
4 Bjelker, store, vrak
5 Bord, dobbelte, vrak
6 Bord, enkelte, vrak
7 Bord, furu, dobbelt
8 Bord, furu, enkelte
9 Bord, Furubord, dobbelte
10 Båndstaker urn.nb.no
11 Gammelt hustømmer
12 Harvebul ordnet.dk
13 Hasselkulte ordnet.dk
14 Hasselnøtter
15 Hester
16 Hester, norske
17 Hopper
18 Huder, bjørn
19 Hummer, levende
20 Håndspiker
21 Kabliau, saltet
22 Klippfisk
23 Laks, røkt
24 Laks, saltet
25 Lys, talglys
26 Sild, saltet
27 Skinn, bukk, kalv, geit etc., beredt
28 Skinn, bukkeskinn
29 Skinn, oter
30 Skinn, reveskinn
31 Skinn, ulveskinn
32 Specks
33 Sperrer, 15 fot
34 Staver, furustaver
35 Torsk, salt
36 Ved, bjørkeved