Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Holland og Flandern

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Alling, 12 alen, furu, 1/2 fot ordnet.dk
2 Alling, 12 alen, furu, under 1/2 fot ordnet.dk
3 Alling, 12 alen, gran, 1/2 fot ordnet.dk
4 Alling, 12 alen, gran, under 1/2 fot ordnet.dk
5 Alling, 14 alen, furu, 1 fot ordnet.dk
6 Alling, 14 alen, gran, 14 alen, under 1 fot ordnet.dk
7 Alling, 14 alen, gran, 1 fot ordnet.dk
8 Alling, 16 alen, furu, 1 fot ordnet.dk
9 Alling, 16 alen, furu, under 1 fot ordnet.dk
10 Alling, 16 alen, gran, 1 fot ordnet.dk
11 Alling, 16 alen, gran, under 1 fot ordnet.dk
12 Alling, 16 alen, under 1 fot ordnet.dk
13 Alling, 18 alen, furu, under 1 fot ordnet.dk
14 Alling,18 alen, gran, under 1 fot ordnet.dk
15 Bord, 18 alen, gran, 1 fot
16 Bord, furu, 10 til 12 fot, 1 1/4 tommer tykke
17 Bord, furu, alle slag, 10 til 12 fot lange, 1 1/4 tommer
18 Brennevin, fransk
19 Hummer, levende
20 Ost
21 Planker
22 Spirer, gran, 5 til 6 palmer
23 Tobakk, karvet
24 Tømmer, Furu, 14 alen, under 1 fot
25 Ved, bjørkeved
26 Ved, furu
27 Ved, or