Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Fremmed steder

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Alling, 10 alen, enkelte ordnet.dk
2 Alling, 12 alen, enkelte ordnet.dk
3 Alling, 6 til 7 alen, enkelte ordnet.dk
4 Alling, 8 alen, enkelte
5 Barkholt lokalhistoriewiki.no
6 Bek
7 Bjelker, 12 alen
8 Bjelker, 14 alen
9 Bjelker, 16 alen
10 Bjelker, 18 alen
11 Bjelker, furu, 12 alen, 1/2 fot brede
12 Bjelker, furu, 12 alen, under 1/2 fot brede
13 Bjelker, furu, 14 alen, 1 1/2 fot brede
14 Bjelker, furu, 14 alen, 1 fot brede
15 Bjelker, furu, 14 alen, under 1 fot brede
16 Bjelker, furu, 16 alen, 1 fot brede
17 Bjelker, furu, 16 alen, under 1 fot brede
18 Bjelker, furu, 18 alen, 1 fot brede
19 Bjelker, furu, 18 alen, under 1 fot brede
20 Bjelker, furu, 20 alen, 1 fot brede
21 Bjelker, furu, 20 alen, under 1 fot brede
22 Bjelker, gran, 12 alen, 1/2 fot tykke, dobbelte
23 Bjelker, gran, 14 alen, 1 fot brede
24 Bjelker, gran, 14 alen, under 1 fot
25 Bjelker, gran, 16 alen, 1 fot brede
26 Bjelker, gran, 16 alen, under 1 fot brede
27 Bjelker, gran, 18 alen, 1 fot brede
28 Bjelker, gran, 18 alen, under 1 fot brede
29 Bjelker, gran, 20 alen, 1 fot brede
30 Bjelker, gran, 20 alen, under 1 fot brede
31 Bjelker, gran, dobbelte, 12 alen, under 1/2 fot brede
32 Bord, furu, kjøpmannsbord
33 Bord, gran, kjøpmannsbord
34 Bord og deele
35 Brennevin, fransk
36 Brynestein
37 Deeler
38 Deeler, furu
39 Deeler, furu, dobbelte
40 Deeler, gran
41 Deeler, gran, dobbelte
42 Ederdun
43 Enebær
44 Fiskevare, titling lokalhistoriewiki.no
45 Fisk i skruefader
46 Fjær
47 Horn, hjortehorn
48 Huder, hjort og reinsdyr, beredte
49 Håndspiker
50 Jern, i stenger
51 Jern, stangjern
52 Jufferter, dobbelte lokalhistoriewiki.no
53 Jufferter, enkelte lokalhistoriewiki.no
54 Kjøtt, saltet
55 Klapholt lokalhistoriewiki.no
ordnet.dk
56 Klede, fint
57 Klippfisk
58 Kobber, garkobber ordnet.dk
ordnet.dk
59 Kobber, i arbeid
60 Kobber, Kongl: M. tiende
61 Kobber, Kongl. Indsetz
62 Kobber, Løkkens
63 Kobber, Røros
64 Kummen lokalhistoriewiki.no
65 Kvernsteiner
66 Laks, saltet
67 Laks, speket
68 Laks, svelling
69 Lerret, bielefeld lokalhistoriewiki.no
70 Malt
71 Nakker ordnet.dk
72 Naver
73 Oker og refst
74 Rask lokalhistoriewiki.no
textilnet.dk
75 Rogn
76 Rom
77 Sei
78 Sei, saltet
79 Sei, tørket
80 Sild, saltet
81 Skinn, bukkeskinn, beredt
82 Skinn, bukkeskinn, uberedt
83 Skinn, geiteskinn, beredt
84 Skinn, gråverk ordnet.dk
85 Skinn, kalv, uberedt
86 Skinn, reinkalv, beredte
87 Skinn, semsket ordnet.dk
88 Smør
89 Sperrer, 15 fot
90 Sperrer, 18 fot
91 Sperrer, 20 fot
92 Sperrer, 24 fot
93 Sperrer, 25 fot
94 Sperrer, 30 fot
95 Spirer, gran, 12 palmer
96 Spirer, gran, 5 til 6 palmer
97 Spirer, gran, 7 palmer
98 Spirer, gran, 8 palmer
99 Spirer, gran, 9 palmer
100 Staver, einerstaver
101 Stein, uarbeidet eller gråstein
102 Talg
103 Tjære
104 Torsk
105 Torsk, salt
106 Tran
107 Tømmer, osp
108 Tørrfisk
109 Ull
110 Ved
111 Ved, bjørkeved
112 Ved, furu
113 Ved, or
114 Ved, splittved
115 Vindebommer ordnet.dk