Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra England

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Bjelker, 14 alen, under 1 fot brede
2 Bjelker, furu
3 Bjelker, furu, 12 alen, under 1/2 fot brede
4 Bjelker, furu, 12 alen, under 1/2 fot brede, dobbelte
5 Bjelker, furu, 12 til 19 palmer, 48 riksdaler per tylft
6 Bjelker, furu, 14 alen, under 1 fot bredde
7 Bjelker, furu, 16 alen, under 1 fot brede
8 Bjelker, furu, 18 alen, under 1 fot brede
9 Bjelker, furu, 20 alen, under 1 fot brede
10 Bjelker, furu, lange
11 Bjelker, gran
12 Bjelker, gran, 12 alen, under 1/2 fot brede, dobbelte
13 Bjelker, gran, 14 alen, 1 fot brede
14 Bjelker, gran, 14 alen, under 1 fot
15 Bjelker, gran, 16 alen, under 1 fot brede
16 Bjelker, gran, 18 alen, under 1 fot brede
17 Bjelker, gran, lange
18 Bord, furu, 10 til 12 fot lange, 1 1/4 tomme tykke
19 Bord, furu, 11 til 12 fot, 1 1/4 tommer tykke
20 Bord, furu, 11 til 12 fot lange, 1 1/4 tommer tykke
21 Bord, furu, forskjellige sorter, a 10 riksdaler per 100
22 Bord, furu og gran
23 Bord, furu og gran, 2 til 4 tomme tykke, 6 til 14 fot
24 Bord, furu og gran, 6 til 14 fot lange, 2 a 3 tommer tykke
25 Bord, furu og gran, 6 til 14 fot lange 1 1/2 til 3 tommer tykke
26 Bord, gran, forskjellige sorter, a 7 riksdaler per 100
27 Havre, 1 riksdaler per tønne
28 Hornstaver lokalhistoriewiki.no
29 Hummer
30 Hummer, levende
31 Jern, 14 riksdaler per skippund
32 Jern, stangjern
33 Planker, furu, 10 for, 2 toms
34 Planker, furu, 10 for, 3 toms
35 Planker, furu, 10 fot. 1 1/2 toms
36 Planker, furu, 12 fot, 2 1/2 tomme
37 Planker, furu, 12 fot, 2 tommer
38 Planker, furu, 12 fot, 3 tommer
39 Planker, furu, 14 fot, 2 tommer
40 Planker, furu, 14 fot, 3 tommer
41 Planker, furu, a 20 riksdaler per 100
42 Planker, furu og gran, 10 til 14 fot, 2 til 3 tommer
43 Planker, gran, 10 fot, 2 tommer
44 Planker, gran, 10 fot, 3 tommer
45 Planker, gran, 11 til 13 fot, 2 til 3 tommer
46 Planker, gran, 12 fot, 2 1/2 tomme
47 Planker, gran, 12 fot, 2 tommer
48 Planker, gran, 12 fot, 3 tommer
49 Planker, gran, 14 fot, 2 tommer
50 Planker, gran, 14 fot, 3 tommer
51 Planker, gran, a 14 riksdaler per 100
52 Rafter, dobbelte, a 16 riksdaler per 1000
53 Rafter, enkelte, a 8 riksdaler per 1000
54 Staver, av eik, piper og oksehoder
55 Stolper, furu
56 Ved, bjørkeved