Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Sunnhordaland

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Alling, 12 alen, enkelte ordnet.dk
2 Alling, 14 alen ordnet.dk
3 Alling, 16 alen, gran, under 1 fot ordnet.dk
4 Alling, 7 alen ordnet.dk
5 Alling, 9 alen
6 Bandbrass?
7 Bjelker, 14 alen
8 Bjelker, 7 alen
9 Blandingskorn
10 Blår lokalhistoriewiki.no
11 Bord
12 Bord, vrak
13 Brennevin, fransk
14 Brennevin, Hamburg
15 Brynestein
16 Brød
17 Brød, skottebrød
18 Bygg ordnet.dk
19 Deeler
20 Deeler, furu
21 Deeler, kjøpmannsdeeler
22 Eddik, vineddik
23 Eiergryn
24 Erter
25 Erter, danske
26 Fiken
27 Fiskeben
28 Fjær, svenske
29 Flaugtrær
30 Garn, ullgarn
31 Genever
32 Glass
33 Gryter
34 Hamp
35 Harvebul ordnet.dk
36 Hasselkulte ordnet.dk
37 Huder, oksehuder, tørre
38 Hummer
39 Hummer, levende
40 Håndspiker
41 Jern, jernskrap
42 Jern, stangjern
43 Jufferter, dobbelte lokalhistoriewiki.no
44 Jufferter, enkelte lokalhistoriewiki.no
45 Kalk
46 Kanel
47 Kattun lokalhistoriewiki.no
textilnet.dk
48 Klapholt, av eik ordnet.dk
49 Korn
50 Krumstøy
51 Krustøy ordbok.uib.no
52 Krydder
53 Lakris
54 Laks
55 Lerret textilnet.dk
56 Lerret, grovt
57 Lin
58 Makrell
59 Malt
60 Mel
61 Papir
62 Pepper
63 Piper, tobakkspiper
64 Plett
65 Plommer
66 Rav
67 Rogn
68 Rosiner
69 Rug
70 Rug, dansk
71 Rugmel
72 Salt, spansk
73 Sei
74 Sengestolper
75 Severins
76 Sild
77 Sild, røkt
78 Skinn, får
79 Skottemel
80 Slipesteiner ordnet.dk
81 Speil
82 Spinnerokker
83 Stivelse
84 Stivelse, hvit
85 Strie
86 Stry
87 Stål
88 Ståltråd
89 Sukker
90 Sukker, kandissukker
91 Såpe
92 Såpe, grønnsåpe
93 Såpe, hvit
94 Te
95 Tjære
96 Tobakk
97 Tobakksblader
98 Torsk
99 Tran
100 Tørrfisk
101 Ved
102 Ved, bjørkeved
103 Ved, furu
104 Vin, fransk
105 Vindebommer ordnet.dk
106 Øl
107 Åretrær