Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Varer til og fra Son

Klikk først på varenavn for å velge dem, deretter på

Nr. Navn Forklaringer
1 Alun lokalhistoriewiki.no
2 Anis
3 Baj textilnet.dk
4 Barkholt lokalhistoriewiki.no
5 Begerholt lokalhistoriewiki.no
6 Bendler ordnet.dk
7 Bjelker, 10 alen
8 Bjelker, 12 alen
9 Bjelker, 14 alen
10 Bjelker, 16 alen
11 Bjelker, 18 alen
12 Bjelker, 20 alen
13 Bjelker, 6 til 7 alen
14 Bjelker, 7 alen
15 Bjelker, 8 alen
16 Blausel ordnet.dk
17 Blår lokalhistoriewiki.no
18 Bohave
19 Bokhvete
20 Bokhvetegryn
21 Brennevin, dansk
22 Brennevin, fransk
23 Brennevin av korn
24 Buteljer
25 Bygg ordnet.dk
26 Bånd, florett ordnet.dk
ordnet.dk
27 Bånd, taft
28 Båndstaker urn.nb.no
29 Deeler
30 Egg
31 Epler
32 Epler, tørre
33 Epler og pærer
34 Erter
35 Falk
36 Fiken
37 Fjær
38 Flesk
39 Flesk, røkt
40 Flesk, saltet
41 Flyndre
42 Fløyel
43 Gryn
44 Gryn, bygg og havre
45 Gryter
46 Hamp
47 Harpiks
48 Hatter
49 Havre
50 Hjemmelagde varer
51 Honningkaker
52 Huder
53 Huder, okse
54 Humle
55 Hvete
56 Hvetemel
57 Hvitting, tørre ordnet.dk
58 Håndspiker
59 Ingefær
60 Ister ordnet.dk
61 Jern
62 Jern, plater
63 Jern, stangjern
64 Jufferter lokalhistoriewiki.no
65 Jufferter, dobbelte lokalhistoriewiki.no
66 Jufferter, enkelte lokalhistoriewiki.no
67 Kakkelovner
68 Kakkelovner, jern
69 Kalemank lokalhistoriewiki.no
textilnet.dk
70 Kalk
71 Kamelot lokalhistoriewiki.no
textilnet.dk
72 Kammer
73 Kanel
74 Karder
75 Kattun, trykt
76 Kirsey lokalhistoriewiki.no
textilnet.dk
77 Kjøtt, røkt
78 Kjøtt, saltet
79 Klapholt lokalhistoriewiki.no
ordnet.dk
80 Klede
81 Klippfisk
82 Knappenåler
83 Knapper
84 Knapper, messing, metall og tinn
85 Kniver
86 Knær
87 Knær, granknær
88 Korinter
89 Kummen lokalhistoriewiki.no
90 Kvernsteiner
91 Lakris
92 Laks
93 Laks, saltet
94 Lekter
95 Lerret, bielefeld lokalhistoriewiki.no
96 Lerret, sleslerret lokalhistoriewiki.no
97 Lerret, vanlig
98 Lin
99 Linklede
100 Lossetre ordnet.dk
101 Luer av ull
102 Lykter
103 Lys
104 Lys, talglys
105 Lær
106 Makrell
107 Makrell, salt
108 Malt
109 Mjød
110 Mortere av jern
111 Murstein
112 Muskatt
113 Muskattblomme
114 Møllesteiner
115 Nakker ordnet.dk
116 Nelliker
117 Nøtter
118 Ost
119 Pepper
120 Perlegryn
121 Piper, tobakkspiper
122 Prosentvarer
123 Pundlær ordnet.dk
124 Pærer
125 Rafter lokalhistoriewiki.no
126 Rask lokalhistoriewiki.no
textilnet.dk
127 Risengryn
128 Rokker
129 Rosiner
130 Rug
131 Sagblader
132 Salt, engelsk
133 Salt, fransk
134 Salt, spansk
135 Sei
136 Sennep
137 Sild
138 Sild, saltet
139 Slipesteiner ordnet.dk
140 Smør
141 Sparrer, Capper Sparre
142 Spenner
143 Sperrer, 15 fot
144 Sperrer, 20 fot
145 Sperrer, 25 fot
146 Spiker, 5 til 6 tommer
147 Spiker, dobbelte
148 Spiker, enkelte
149 Spirer lokalhistoriewiki.no
150 Spirer, 10 palmer lokalhistoriewiki.no
151 Spirer, 5 til 7 palmer
152 Spirer, 8 palmer lokalhistoriewiki.no
153 Spisskummen lokalhistoriewiki.no
154 Staker, gran
155 Steinkull
156 Steintøy
157 Stivelse, hvit
158 Stuter, levende
159 Støvler
160 Substans ordnet.dk
161 Sukker, raffinade
162 Svellinger lokalhistoriewiki.no
163 Såpe, grønnsåpe
164 Såpe, hvit
165 Takstein
166 Talg
167 Te
168 Tjære
169 Tobakk
170 Tobakk, spunnet
171 Torsk
172 Torsk, salt
173 Tran
174 Tvebakker lokalhistoriewiki.no
175 Tømmer, osp
176 Tørrfisk
177 Vallaker
178 Ved, bjørkeved
179 Ved, gran
180 Ved, or
181 Vin, fransk
182 Vin, vanlig portugisisk
183 Voksstabler ordnet.dk
184 Økseskaft
185 Ål
186 Ål, saltet
187 Åretrær