Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Valgte varer

Nr. Tollsted År Retning Handel Vare Enhet Notat
1 Arendal 1733 Inn Samlet Bomull pund
2 Arendal 1754 Inn Innenriks Bomull pund
3 Arendal 1754 Inn Samlet Bomull pund
4 Arendal 1756 Inn Samlet Bomull pund
5 Arendal 1756 Inn Samlet Bomull pund
6 Arendal 1762 Inn Samlet Bomull pund
7 Arendal 1774 Inn Samlet Bomull pund
8 Arendal 1786 Inn Samlet Bomull pund
9 Arendal 1794 Inn Samlet Bomull pund
10 Bergen 1686 Inn Samlet Bomull pund
11 Bergen 1724 Inn Samlet Bomull pund
12 Bergen 1732 Inn Samlet Bomull pund
13 Bergen 1734 Inn Samlet Bomull pund
14 Bergen 1749 Inn Samlet Bomull pund
15 Bergen 1756 Inn Samlet Bomull pund
16 Bergen 1786 Inn Innenriks Bomull pund
17 Bergen 1786 Inn Utenriks Bomull pund
18 Bergen 1788 Inn Innenriks Bomull pund
19 Bergen 1788 Inn Utenriks Bomull pund
20 Bergen 1790 Inn Innenriks Bomull pund
21 Bergen 1790 Inn Utenriks Bomull pund
22 Bergen 1792 Inn Innenriks Bomull pund
23 Bergen 1792 Inn Utenriks Bomull pund
24 Bergen 1794 Inn Innenriks Bomull pund
25 Bergen 1794 Inn Utenriks Bomull pund
26 Christiania 1686 Inn Samlet Bomull pund
27 Christiania 1731 Inn Samlet Bomull pund
28 Christiania 1733 Inn Samlet Bomull pund
29 Christiania 1751 Inn Samlet Bomull pund
30 Christiania 1752 Inn Samlet Bomull pund
31 Christiania 1753 Inn Samlet Bomull pund
32 Christiania 1754 Inn Samlet Bomull pund
33 Christiania 1755 Inn Samlet Bomull pund
34 Christiania 1756 Inn Samlet Bomull pund
35 Christiania 1762 Inn Samlet Bomull pund
36 Christiania 1786 Inn Samlet Bomull pund
37 Christiania 1788 Inn Samlet Bomull pund
38 Christiania 1790 Inn Samlet Bomull pund
39 Christiania 1792 Inn Samlet Bomull pund
40 Christiania 1794 Inn Samlet Bomull pund
41 Christiania 1795 Inn Samlet Bomull pund
42 Drammen 1686 Inn Samlet Bomull stykk
43 Drammen 1686 Inn Samlet Bomull ??
44 Drammen 1686 Inn Samlet Bomull pund
45 Drammen 1733 Inn Samlet Bomull pund
46 Drammen 1733 Ut Samlet Bomull pund
47 Drammen 1754 Inn Samlet Bomull pund
48 Drammen 1756 Inn Samlet Bomull pund
49 Drammen 1762 Inn Samlet Bomull pund
50 Drammen 1762 Ut Samlet Bomull pund
51 Drammen 1774 Inn Utenriks Bomull pund
52 Drammen 1774 Ut Innenriks Bomull pund
53 Drammen 1786 Inn Innenriks Bomull pund
54 Drammen 1786 Inn Utenriks Bomull pund
55 Drammen 1786 Ut Samlet Bomull pund
56 Drammen 1788 Inn Innenriks Bomull baller
57 Drammen 1788 Inn Innenriks Bomull pakker
58 Drammen 1788 Inn Innenriks Bomull pund
59 Drammen 1788 Inn Utenriks Bomull pund
60 Drammen 1790 Inn Innenriks Bomull pund
61 Drammen 1790 Ut Samlet Bomull pund
62 Drammen 1794 Inn Innenriks Bomull pund
63 Drammen 1794 Inn Utenriks Bomull pund
64 Drammen 1794 Ut Samlet Bomull pund
65 Flekkefjord 1733 Inn Samlet Bomull pund
66 Flekkefjord 1733 Ut Samlet Bomull pund
67 Flekkefjord 1774 Inn Samlet Bomull pund
68 Flekkefjord 1786 Inn Innenriks Bomull pund
69 Fredrikstad 1733 Inn Samlet Bomull pund
70 Fredrikstad 1754 Inn Samlet Bomull pund
71 Fredrikstad 1756 Inn Samlet Bomull pund
72 Fredrikstad 1756 Inn Samlet Bomull pund
73 Fredrikstad 1762 Inn Samlet Bomull pund
74 Fredrikstad 1794 Inn Samlet Bomull pund
75 Fremmede 1835 Inn Utenriks Bomull pund
76 Halden 1733 Inn Samlet Bomull pund
77 Halden 1754 Inn Samlet Bomull pund
78 Halden 1756 Inn Samlet Bomull pund
79 Halden 1762 Inn Samlet Bomull pund
80 Halden 1786 Inn Samlet Bomull pund
81 Hammerfest 1801 Inn Samlet Bomull pund
82 Holmestrand 1754 Inn Samlet Bomull pund
83 Holmestrand 1756 Inn Samlet Bomull alen
84 Holmestrand 1756 Inn Samlet Bomull pund
85 Holmestrand 1756 Inn Samlet Bomull stykk
86 Holmestrand 1756 Ut Samlet Bomull alen
87 Holmestrand 1756 Ut Samlet Bomull stykk
88 Holmestrand 1762 Inn Samlet Bomull pund
89 Holmestrand 1774 Inn Utenriks Bomull pund
90 Kragerø 1754 Inn Samlet Bomull pund
91 Kragerø 1756 Inn Samlet Bomull alen
92 Kragerø 1756 Inn Samlet Bomull pund
93 Kragerø 1762 Inn Samlet Bomull pund
94 Kristiansand 1686 Samlet Samlet Bomull pund
95 Kristiansand 1742 Inn Samlet Bomull pund
96 Kristiansand 1743 Inn Samlet Bomull pund
97 Kristiansand 1749 Inn Samlet Bomull pund
98 Kristiansand 1754 Inn Samlet Bomull pund
99 Kristiansand 1756 Inn Samlet Bomull pund
100 Kristiansand 1762 Inn Samlet Bomull pund
101 Kristiansand 1762 Ut Samlet Bomull pund
102 Kristiansand 1792 Inn Innenriks Agramaner og krepiner stykk
103 Kristiansand 1792 Ut Samlet Agramaner og krepiner stykk
104 Kristiansand 1794 Ut Samlet Bomull pund
105 Kristiansund 1749 Inn Samlet Bomull pund
106 Kristiansund 1756 Inn Samlet Bomull pund
107 Kristiansund 1758 Inn Samlet Bomull pund
108 Kristiansund 1762 Inn Samlet Bomull pund
109 Kristiansund 1762 Ut Samlet Bomull pund
110 Langesund 1733 Inn Samlet Bomull pund
111 Langesund 1754 Inn Samlet Bomull pund
112 Langesund 1756 Inn Samlet Bomull pund
113 Langesund 1762 Inn Samlet Bomull pund
114 Langesund 1774 Inn Utenriks Bomull pund
115 Langesund 1786 Inn Innenriks Bomull alen
116 Langesund 1786 Inn Innenriks Bomull stykk
117 Langesund 1786 Inn Utenriks Bomull pund
118 Larvik og Sandefjord 1754 Inn Samlet Bomull pund
119 Larvik og Sandefjord 1756 Inn Samlet Bomull pund
120 Larvik og Sandefjord 1762 Inn Samlet Bomull pund
121 Larvik og Sandefjord 1774 Inn Utenriks Bomull pund
122 Larvik og Sandefjord 1786 Inn Innenriks Bomull pund
123 Mandal 1762 Inn Samlet Bomull pund
124 Mandal 1786 Inn Innenriks Bomull alen
125 Moss 1733 Inn Samlet Bomull pund
126 Moss 1756 Inn Samlet Bomull pund
127 Moss 1762 Inn Utenriks Bomull pund
128 Moss, Son og Krokstad 1774 Inn Utenriks Bomull pund
129 Norge 1835 Inn Utenriks Bomull pund
130 Risør 1754 Inn Samlet Bomull pund
131 Risør 1786 Inn Samlet Bomull pund
132 Sand 1754 Samlet Samlet Bomull pund
133 Stavanger 1754 Inn Samlet Bomull pund
134 Stavanger 1756 Inn Innenriks Bomull pund
135 Stavanger 1756 Inn Utenriks Bomull pund
136 Stavanger 1762 Inn Samlet Bomull pund
137 Stavanger 1774 Inn Samlet Bomull pund
138 Stavanger 1786 Inn Samlet Bomull pund
139 Stavanger 1794 Inn Samlet Bomull alen
140 Stavanger 1794 Inn Samlet Bomull kasser
141 Stavanger 1794 Inn Samlet Bomull pund
142 Stavanger 1794 Inn Samlet Bomull stykk
143 Stavanger 1794 Inn Samlet Bomull styver 2 opphøyd d.
144 Stavanger 1794 Ut Samlet Bomull pund
145 Trondheim 1685 Inn Samlet Bomull pund
146 Trondheim 1686 Inn Samlet Bomull pund
147 Trondheim 1724 Inn Samlet Bomull pund
148 Trondheim 1725 Inn Samlet Bomull pund
149 Trondheim 1726 Inn Samlet Bomull pund
150 Trondheim 1727 Inn Samlet Bomull pund
151 Trondheim 1731 Inn Samlet Bomull pund
152 Trondheim 1733 Inn Samlet Bomull pund
153 Trondheim 1740 Inn Samlet Bomull pund
154 Trondheim 1742 Inn Samlet Bomull pund
155 Trondheim 1743 Inn Samlet Bomull pund
156 Trondheim 1744 Inn Samlet Bomull pund
157 Trondheim 1745 Inn Samlet Bomull pund
158 Trondheim 1746 Inn Samlet Bomull pund
159 Trondheim 1749 Inn Samlet Bomull pund
160 Trondheim 1754 Inn Samlet Bomull pund
161 Trondheim 1756 Inn Samlet Bomull pund
162 Trondheim 1758 Inn Samlet Bomull pund
163 Trondheim 1762 Inn Samlet Bomull pund
164 Trondheim 1770 Inn Samlet Bomull pund
165 Trondheim 1774 Inn Samlet Bomull pund
166 Trondheim 1786 Inn Utenriks Bomull pund
167 Trondheim 1786 Inn Samlet Bomull pund
168 Trondheim 1788 Inn Utenriks Bomull pund
169 Trondheim 1788 Inn Samlet Bomull pund
170 Trondheim 1790 Inn Utenriks Bomull pund
171 Trondheim 1790 Inn Samlet Bomull pund
172 Trondheim 1792 Inn Utenriks Bomull pund
173 Trondheim 1792 Inn Samlet Bomull pund
174 Trondheim 1794 Inn Samlet Bomull pund
175 Tønsberg 1686 Inn Samlet Bomull pund
176 Tønsberg 1733 Inn Samlet Bomull pund
177 Tønsberg 1754 Inn Samlet Bomull pund
178 Tønsberg 1756 Inn Samlet Bomull pund
179 Tønsberg 1762 Inn Samlet Bomull pund
180 Tønsberg 1774 Inn Samlet Bomull pund
181 Tønsberg 1786 Inn Samlet Bomull pund
182 Tønsberg 1788 Inn Samlet Bomull pund
183 Tønsberg 1790 Inn Samlet Bomull pund
184 Tønsberg 1790 Ut Samlet Bomull pund

Denne siden viser en kortfattet oversikt over de valgte varene.

Klikk på radnummeret for å se kilden til raden.

Klikk på tollstedet for å se en utdypning for varene og stedet, eller på årstallet for å se varene og året.