Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Fru Justisrådinne Cari Suhms

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. Notat

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.