Lokalhistoriewiki Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Kobberlikvidasjon, utdrag

Eier: Bergskriver Peder Hiort

Eier Utdrag
Nr. Sted År Notat Nr. 010 Innkommet kobber fra bergverkene som skal fortolles 180 Beholdning fra forrige år, som skal fortolles 270 Tilsammen, som skal fortolles 360 Utgående kobber, fortollet 480 Kobberbeholdning som overdras til neste år, skal fortolles Notat
Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund Skp. Lp. Pund
1 Trondheim 1751 1 29 6 5 1/16 28 15 5 5/24 58 1 10 13/48 28 17 3 5/6 29 4 6 7/16
2 Trondheim 1752 2 25 15 6 5/8 29 4 6 7/16 54 19 13 1/16 35 6 4 13/16 19 13 8 1/4
3 Trondheim 1753 3 30 0 7/8 19 13 8 1/4 49 14 1/8 31 16 10 17 17 1 1/8
4 Trondheim 1754 4 18 5 15 5/8 17 17 1 3/4 36 3 1 17 18 3/4 18 5 1/4
5 Trondheim 1755 5 14 16 15 7/16 18 5 1/4 33 1 15 15/16 31 6 3 11 15 12 11/16
6 Trondheim 1756 6 16 10 10 240/680 11 15 12 11/16 28 6 9/172 17 16 14 1/2 10 9 8 95/172
7 Trondheim 1757 7 16 11 14 23/24 10 9 8/95172 21 1 7 527/1032 10 10 12 16 10 6 617/1032
8 Trondheim 1758 8 17 0 9 1/4 16 10 6 19/32 33 10 15 27/32 19 12 0 13 18 13 1/96
9 Trondheim 1759 9 14 19 5 8/10 13 18 13 28 18 2 1/2 18 10 0 10 7 13 1/2
10 Trondheim 1760 10 15 6 7 10 7 13 1/2 25 14 4 1/2 10 10 0 15 4 1 1/4
11 Trondheim 1761 11 14 15 1 3/4 15 4 1 1/4 29 19 3 15 5 0 14 13 15 3/4
12 Trondheim 1762 12 26 8 15 1/4 14 13 15 3/4 31 2 15 16 5 0 14 17 11 3/4
13 Trondheim 1763 13 15 16 6 9/16 14 17 11 3/4 30 14 2 5/16 15 0 0 15 14 1 13/16
14 Trondheim 1764 14 20 1 5 11/16 15 14 1 11/16 35 15 7 3/8 15 16 8 19 18 11 7/16
15 Trondheim 1765 15 26 6 4 15/16 19 18 15 7/8 46 5 4 13/16 20 1 8 26 3 8 5/16
16 Trondheim 1766 16 25 4 14 7/8 26 3 8 3/16 51 8 7 1/16 6 6 0 25 4 12
17 Trondheim 1767 17 26 13 4 5/8 25 4 12 51 18 5/8 0 2 7 13/16 26 13 1 3/4
18 Trondheim 1768 18 23 5 5 3/8 26 13 1 3/4 49 18 7 1/8 26 13 2 0 23 5 1/2
19 Trondheim 1769 19 25 16 6 1/8 23 5 1/2 49 1 6 5/8 23 5 0 25 16 1 1/2

Klikk på utdragsnummeret for å finne det i kilden.